krunutja | 成員    日曆   

 | 登錄。  

  登錄。     註冊 |     搜索文章     相冊           


onteen@ymail.comเกี่ยวกับผู้สอน
• ประวัติส่วนตัว
• ตารางสอน

สืบค้นข้อมูล
• Google
• Yahoo
• Bing

ดาวน์โหลด
• เอกสารทดสอบ

หนังสือพิมพ์
• เดลินิวส์
• ไทยรัฐ
• มติชน

• คำอธิบายรายวิชา
• โครงการสอน
• เกณฑ์การวัดประเมินผล
• ใบงานที่ 1

• คำอธิบายรายวิชา
• โครงการสอน
• เกณฑ์การวัดประเมินผล

การใช้โปรแกรมตารางงาน
• คำอธิบายรายวิชา
• โครงการสอน
• ใบงาน

เว็บทางการศึกษา
• กระทรวงศึกษาธิการ
• สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
• สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
• Creative Thailand::ประชาสัมพันธ์::


อบรม KM 12 มีนาคม 2558


 

บทความ

ข่าวสาร
 2015-03-12 13:58:46 792 0


รูปภาพทดสอบนะจ๊ะ
ไม่ระบุ

 2015-03-13 13:58:46 740
ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร วันพ่อ
กิจกรรม

 2014-01-26 16:28:19 1088
ภาพประทับใจ
ไม่ระบุ

 2014-01-26 16:27:13 936
พี่สารสนเทศ&คอมฯสอนน้องอนุบาล
กิจกรรม

 2010-11-27 14:04:58 3133


33160  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

政策 | Generated 0.547648 sec.