มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

งานสื่อการเรียนการสอน

บุญผลา - ไมค์ ภิรมย์พร

                  
                   การไหว้ คือ การที่มือสองข้างประณม นิ้วชิดกัน ปลายนิ้วจรดกัน ไม่แยกปลายนิ้วออกจากกันยกมือขึ้นในระดับต่างๆ ตามฐานะของบุคคล


การไหว้ผู้ที่เคา
รพนับถืออย่างสูงและผู้มีพระคุณ เช่น พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ไหว้บิดามารดา ครู อาจารย์ยกมือที่ประณมขึ้นจรดส่วนกลางของหน้า ให้ปลายหัวแม่มือจรดปลายจมูกให้ปลายนิ้วจรดระหว่างคิ้ว ค้อมตัวลงอย่างอ่อนน้อมและก้มศีรษะเข้าหาปลายนิ้วชี้

48026