ยินดีต้อนรับสู่ KM ครูแม็ก(ปิดเทอม กำลังทำการปรับปรุงข้อมูล)

 

ร่วมเฉลิมฉลอง 750 ปี เมืองเชียงราย 26 27 มกราคม 2555 (ตานหาพญามังราย)


เผยแพร่งานนวัตกรรม งานวิจัยและโครงงาน

ร่วมฉลองเชียงราย 750 ปี

  รูปพระธาตุดอยตุงสีทอง เป็นปูชนียสถานสำคัญที่สุดของเมืองเชียงราย เป็นที่ ประดิษฐานของพระบรมธาตุส่วนไหลปลาร้าและพระธาตุย่อย สื่อให้เห็นถึง  ประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมืองเชียงรายที่คงความเจริญรุ่งเรืองยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน ๗๕๐ ปี 

      รูปพญามังราย สื่อถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมืองเชียงราย ซึ่งพญามังราย 
ได้ก่อตั้งสถาปนาและขนานนามเมืองเชียงรายในปี พ.ศ.๑๘๐๕ และเป็นปฐม
กษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนา 
      เลข 750  สื่อถึง งานฉลองครบรอบ ๗๕๐ ปี เมืองเชียงราย โดยออกแบบเลข
750 เป็นลายไทยล้านนา และใช้สีม่วงอันเป็นสีประจำจังหวัดมาออกแบบ

   


สามารถ Link ไปยังเว็บครูแม็กที่ http://www2.cvc.ac.th/trsai ได้นะครับ

255337