^^ ระบบบริหารจัดการความรู้ :: งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ยินดีต้อนรับทุกท่าน ^^

curriculumhttp://curriculum.cvc.ac.th/cvc2011/
(6)
12
(0)
0
(0)
0


 

ประกาศ การรับสมัครเข้าศึกษาต่อประเภทกรณีพิเศษ (โควตา) ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2563
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ >> การรับสมัครนักศึกษาโควตาปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ การรับสมัครเข้าศึกษาต่อประเภทกรณีพิเศษ (โควตา) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ >> การรับสมัครนักเรียนโควตา ประจำปีการศึกษา 2563