nan_dvt | 成員    日曆   

 | 登錄。  

  登錄。     註冊 |     搜索文章     相冊           qrcode

e-document : ฝึกงานนักเรียน นักศึกษา
• หนังสือตอบรับ
• ใบรับรองการฝึกงาน ระดับ ปวช.
• ใบรับรองการฝึกงาน ระดับ ปวส.

เว็บเกี่ยวกับการศึกษา
• สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
• สำนักความร่วมมือ

e-document : การฝึกอาชีพ (ระบบทวิภาคี)
• สัญญาการฝึกอาชีพ


เคล็ดไม่ลับเรื่องในบ้าน
ข่าวสาร
 2010-12-03 14:49:19 3835 0


Trip Cha-aum
กิจกรรม

 2010-11-29 22:16:20 3427
สไตล์แนน
ไม่ระบุ

 2010-11-29 17:11:57 3316


34977  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

政策 | Generated 0.599153 sec.