phisamai | 成員    日曆   

 | 登錄。  

  登錄。     註冊 |     搜索文章     相冊           

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพ็จครูหนึ่ง

      ครูพิศมัย  ต๊ะวิโล(หนึ่ง)
        แผนก การท่องเที่ยว
  phisamai_tha@msn.com
         Tel. 088-1405645
QR code KM.png


คลิปวีดิโอ
•
• วิจัยในชั้นเรียน 2/2561

แผนงาน
• แผนการสอน+เฉลยหน่วยที่ 1
• แผนการสอน+เฉลยหน่วยที่ 2
• แผนการสอน+เฉลยหน่วยที่ 3
• แผนการสอน+เฉลยหน่วยที่ 4
• แผนการสอน+เฉลยหน่วยที่ 5
• แผนการสอน+เฉลยหน่วยที่ 6
• หน่วยการสอนวิชางานแม่บ้านโรงแรม

อย่าทำในสิ่งที่ไม่มีสิทธิ์ อย่าคิดในสิ่งที่ไร้ค่า คิดดี พูดดี ทำดี

วันนี้อย่าลืมใส่ใจตนเองและแจกรอยยิ้มให้กับคนรอบข้างด้วKissนะค่

ชนิดของห้องพัก
ข่าวสาร
 2015-03-13 10:01:50 702 0


 

ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
 2011-12-20 17:41:08 2123 0


ดูงาน
ไม่ระบุ

 2015-03-13 14:12:04 553
การท่องเที่ยว
ไม่ระบุ

 2015-03-13 13:59:17 615


10839  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

政策 | Generated 0.646937 sec.