ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่โฮมเพจ ครูสุริยา ต๊ะศรีเรือน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
 
suriyacomit banner.jpg
 

นายสุริยา  ต๊ะศรีเรือน
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 http://suriyaComIT.cvc.ac.th/cvc2011/

ผลงานนักเรียน นักศึกษา

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ รายงานผลการดำเนินงาน ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) กลุ่มไอทีซีวีซี 62   
ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

qrcode-elearning60.jpg

https://goo.gl/7zzR55
E-learning ครูสุริยา  ต๊ะศรีเรือน

สื่อการสอน รายวิชา การผลิตสื่อดิจิตอล รหัสวิชา 2901 9006
คลิกที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1it6iTWcjNFB3w_YgnomU-8L0gskyRUaG


การวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา ดาว์นโหลด คลิกที่นี่

การวิเคราะห์หลักสูตร รายวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ รหัสวิชา 3901 2119 คลิกที่นี่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27360