Piyamas | 成員    日曆   

 | 登錄。  

  登錄。     註冊 |     搜索文章     相冊           

Food and nutrition
26239738_10209818738019119_8336400025172865370_n.jpg26734495_10209818786220324_3464237021949350795_n.jpg28056843_10210040638326488_8575578273400834759_n.jpg


ไม่ถึงต้องเขย่ง ไม่เก่งต้องขยัน


เมนูอาหาร
2404 2002 อาหารไทยเบื้องต้น
2404 2008 วิชาอาหารนานาชาติ
2404 2130 วิชาการจัดการร้านอาหาร


สอนระยะสัั้น โรงเรียนสามัคคี 2 วิชาอาหารว่าง
ไม่ระบุ

 2018-03-20 04:33:26 148
อาหารนานาชาติ 2/2560
ไม่ระบุ

 2018-03-20 04:24:57 105
อาหารไทยเบื้องต้น 2/2560
ผลงาน

 2018-03-20 04:18:57 138
ภาคเรียนที่2/2559
ผลงาน

 2017-03-09 01:15:10 189
รายวิชาอาหารไทย
ไม่ระบุ

 2016-09-04 22:09:09 219
วิชาอาหารว่าง
ไม่ระบุ

 2016-09-04 22:08:55 242


3434  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

政策 | Generated 0.119342 sec.