Khathamart | 成員    日曆   

 | 登錄。  

  登錄。     註冊 |     搜索文章     相冊           Course Syllabus
• 2404 2007 เบเกอรี่เบื้องต้น
• 2404 2103 อาหารท้องถิ่น
• 3404 2004 อาหารไทย
• 3001 1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
• 3404 1004 การจัดการงานวิชาชีพ

รายวิชาสอน
• เบเกอรี่เบื่องต้น
• อาหารท้องถิ่น
• อาหารไทย
• การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
• การจัดการงานวิชาชีพ


กับข้าว กับปลา กับวิถีไทย : หอมกลิ่นสยาม
ข่าวสาร
 2019-03-13 18:20:07 82 0
ข้าว = ชาติ : หอมกลิ่นสยาม
ข่าวสาร
 2019-03-13 17:57:51 81 0
กระติ๊บ กับศาสตร์แห่งตำรับอาหารชาววัง
ข่าวสาร
 2019-03-12 17:59:59 78 0ไม่ระบุ

 2019-03-15 20:43:51 56


629  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

政策 | Generated 0.119974 sec.