Himarachi | 成員    日曆   

 | 登錄。  

  登錄。     註冊 |     搜索文章     相冊           

นายฮิมาราชิ ซื่อบื่อ ครับผม

โอกาสไม่ได้มีมาบ่อยๆ จงตั้งใจทำให้ดีที่สุด
WinkWink


การเรียนการสอน
• วิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
• วิชาพฤติกรรมนันทนาการเพื่อการพัฒนาตน

แผนการจัดการเรียนรู้
• ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

กำหนดการสอน
• ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ตารางสอน
• ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

วิจัยในชั้นเรียน
• ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ID PLAN
• ID PLAN 2/2561


กิจกรรมและหน้าที่พิเศษ
ไม่ระบุ

 2019-03-14 05:20:02 151
การเรียนการสอน
ไม่ระบุ

 2019-03-14 05:19:50 153


1015  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

政策 | Generated 0.631820 sec.