Thanakorn | 成員    日曆   

 | 登錄。  

  登錄。     註冊 |     搜索文章     相冊           

emp.jpg

Thanakorn Potachai
JAY DESING
CHIANG RAI VOCATIONAL COLLEGE


พื้นฐานความรู้ด้านการออกแบบและการจัดวางองค์ประกอบศิลปะฯ
• BCCA พื้นฐานความรู้ด้านการออกแบบและการจัดวางองค์ประกอบศิลปะฯ (1/5) ทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์

โครงการสอน 2/2561
• วัสดุและกรรมวิธีการผลิต
• การนำเสนอเพื่องานออกแบบ
• จิตกรรมเพื่องานออกแบบ
• คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
• เทคนิคการพิมพ์สกรีนสร้างสรรค์
• ประติมากรรมประยุกต์
• คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ
• การถ่ายภาพดิจิตอล

ขั้นตอนการดำเนินการซ่อมกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561
1552359009737.jpg
สื่อประกอบการเรียนรู้
3 เทคนิค ถ่ายภาพสวยด้วยมือถือ
ข่าวสาร
 2019-03-12 17:21:42 96 0
วิธีทําเปเปอร์มาเช่ หมา การ์ตูน
ข่าวสาร
 2019-03-12 17:16:04 81 0
สกรีนลายผ้าด้วย 'ครีมกันแดด'
ข่าวสาร
 2019-03-12 17:06:43 94 0


ออกแบบและจัดทำเมนูตั้งบนโต๊ะเสวย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ไม่ระบุ

 2019-03-13 22:25:57 64
เชิญเหรียญกีฬาคนพิการ 'กีฬาเบตอง'
ไม่ระบุ

 2019-03-13 22:05:36 69


745  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

政策 | Generated 0.117760 sec.