CVC | 成員    日曆   

 | 登錄。  

  登錄。     註冊 |     搜索文章     相冊           

ข้อมูลสารสนเทศ | หน่วยงานภายใน | สาขา/แผนกวิชา | เผยแพร่ผลงานครู | เครือข่ายอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย


ห้วยมะเกลี้ยง
โรงแรม
ระบบบริหารจัดการ
เว็บไซต์ครู วอศ.ชร
ห
แฟ้มผลงานครู
ระบบบริหารจัดการงบประมาณ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
mini english program
FIX IT --ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
ประกันคุณภาพภายใน
อาชีวะสนับสนุนการจัดการศึกษาอนุบาลจนถึงขั้นพื้นฐาน

• พ.ร.บ. 2560 ว่าด้วยการกระทำผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลด
• ไฟล์เอกสารประกอบการอบรม KM
• แบนเนอร์
• คู่มือใช้งานระบบบริหารการจัดการ RMS

3984804  


  ข่าวสารฝ่ายวิชาการ...  

ดาวน์โหลดเพลงมาร์ชวิทยาลัย    

 5/6/2562 : ประกาศผลการสอบครูวิทยาศาสตร์  [รายละเอียด]

 29/5/2562 : ประกาศผลการสอบเจ้าหน้าที่งานทวิภาคี  [รายละเอียด]


 27/5/2562 : ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ทำหน้าที่ ครูอัตราจ้าง 1 ตำแหน่ง [รายละเอียด][Application Form]  


 27/5/2562 : ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ทำหน้าที่ ครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ [รายละเอียด]  

 27/5/2562 : ประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
                          ทำหน้าที่ ครูอัตราจ้าง 
[รายละเอียด]   


 27/5/2562 : ประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
                          ทำหน้าที่ ธุรการ 
[รายละเอียด]   


 14/5/2562 : ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ 2 ตำแหน่ง [รายละเอียด

 10/5/2562 : ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ทำหน้าที่ ครูอัตราจ้าง 4 ตำแหน่ง [รายละเอียด

 2/5/2562 : ตารางกำหนดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่
 
                        [รายละเอียด]  

 29/4/2562 : รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. ปวส. และ ป.ตรี รอบเพิ่มเติม
                          ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 17 พฤษภาคม 
                        [
ายละเอีย]  

 28/4/2562 : ใบลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
                        [ปวช.2[ปวช.3] [ปวส.2] [ป.ตรี.2]  


 5/4/2562 : ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 
                        [ปวช] [ปวส] [ป.ตรี


 15/3/2562 : กำหนดการเปิด - ปิด ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 [รายละเอียด]  


 13/3/2562 : ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 [ปวช.1] [ปวช.2] [ปวช.3]
                          [ปวส.1] [ปวส.2]


 1/3/2562 : ดาวน์โหลดฟอร์ม SAR สาขาวิชา [รายละเอียด]  

 3/12/2561 :  ลิงค์แสดงขั้นตอนการปรับปรุงข้อมูล V-cop สำหรับนักเรียน นักศึกษา [คลิก]    


 06/11/2561 : ประกาศการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา การบริจาค และการระดมทรัพยากรเพื่อใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562 [รายละเอียด...]     ข่าวสาร
ตารางห้อง 1/2562
ข่าวสาร (Event)
 2019-06-01 01:37:22 152 0 Approve
ตารางครู 1/2562
ข่าวสาร (Event)
 2019-06-01 01:36:26 85 0 Approve
ตารางนักเรียน 1/2562
ข่าวสาร (Event)
 2019-05-13 08:32:30 1595 0 Approve
19/3/2562 : คู่มือการใช้งานระบบ KM
 2019-03-19 18:31:59 233 0 ข่าวสาร Approve
06/11/2561 : ผลงานที่ผ่านเข้าไประดับภาค การประกวด 'สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา' สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
 2018-11-06 17:13:44 478 0 ข่าวสาร Approve
05/10/2561 : ตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2561
 2018-10-05 23:17:27 1772 0 ข่าวสาร Approve
05/10/2561 : ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2561
 2018-10-05 23:17:20 2174 0 ข่าวสาร Approve
04/10/2561 : ขั้นตอนการดำเนินการซ่อมกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561
 2018-10-04 17:08:44 444 0 ข่าวสาร Approve


ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
 
3/4/2562 : ประกาศการเสนอราคาจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร รอบที่ ๒

 2019-05-04 06:01:08 101 0
25/3/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกันอุบัติเหตุ การจำหน่ายอาหาร และการถ่ายเอกสาร
ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
 2019-03-25 16:40:30 174 0
12/3/2562 : การเสนอราคาบริการถ่ายเอกสารของวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
 2019-03-13 23:46:52 220 0
26/2/2562 : การเสนอราคาจำหน่ายอาหารในโรงอาหารของวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2562
 2019-02-26 18:29:25 216 0 ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
26/2/2562 : การเสนอราคาแผนประกันอุบัติเหตุของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
 2019-02-26 18:25:36 207 0 ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
4/1/2562 : ประกวดราคาซื้อรถโดยสารปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธี e-bidding ครั้งที่ 2
 2019-01-05 04:49:31 282 0 ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้างวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

政策 | Generated 0.813408 sec.