CVC | 成員    日曆   

 | 登錄。  

  登錄。     註冊 |     搜索文章     相冊           

ข้อมูลสารสนเทศ | หน่วยงานภายใน | สาขา/แผนกวิชา | เผยแพร่ผลงานครู | เครือข่ายอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
ห้วยมะเกลี้ยง
ระบบบริหารจัดการ
เว็บไซต์ครู วอศ.ชร
ระบบบริหารจัดการงบประมาณ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
mini english program
FIX IT --ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
อาชีวะสนับสนุนการจัดการศึกษาอนุบาลจนถึงขั้นพื้นฐาน

• พ.ร.บ. 2560 ว่าด้วยการกระทำผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลด
• ไฟล์เอกสารประกอบการอบรม KM
• แบนเนอร์

3320122  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เป็นผู้นำจัดการศึกษาวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
        


    

  คลิกปรับปรุงข้อมูล V-cop   คู่มือการใช้งานระบบ V-cop สำหรับนักศึกษา

 กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. ปวส. และ ป.ตรี ปีการศึกษา 2561 
 สาขาที่เปิดรับสมัคร     สมัครออนไลน์คลิ๊กที่นี่...


 21_02_2561 : ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  ประจำปีการศึกษา 2561 
                              [ระดับ ปวช.]    [แนบท้ายประกาศ ปวช.]
                              [ระดับ ปวส.]    [แนบท้ายประกาศ ปวส.]
                              [ระดับ ป.ตรี]    [แนบท้ายประกาศ ป.ตรี]


 16_02_2561 : ประกาศการเปิดสอน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560   [รายวิชาสำมัญ...]     [รายวิชาชีพ...]    


 14_02_2561 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2561 
                              [ระดับ ปวช.]     [ระดับ ปวส.]     [ระดับ ป.ตรี]

 07_02_2561 : 
ประกาศรายชื่อ นักเรียน นักศึกษา ไม่มีสิทธิ์สอบ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560  [ไม่มีสิทธิ์สอบ ปวช.]   [ไม่มีสิทธิ์สอบ ปวส.]  


 02_02_2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์-จากงานทะเบียน แจ้ง นร. นศ. ทุกระดับชั้น [รายละเอียด...]   

 30_01_2561 : ประกาศศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
                              สาขา สาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 [คลิ๊กที่นี่...] 


 29_01_2561 : ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2560 ข่าวสาร
22/2/2561 : ปฏิทินปฏิบัติงาน ช่วงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - วันที่ 8 พฤษภาคม 2561
ข่าวสาร
 2018-02-22 20:48:06 2 0 Approve
ผล V-net ปีการศึกษา 2560
ข่าวสาร
 2018-01-29 23:31:25 267 0 Approve
เกณฑ์การแข่งขัน ประจำปี 2560 ช่างอุตสาหกรรม
ข่าวสาร
 2017-11-01 15:51:20 331 0 Approve
เกณฑ์การแข่งขัน ประจำปี 2560
 2017-11-01 15:22:19 724 0 ข่าวสาร Approve
ตารางสอน/ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
 2017-10-14 03:53:42 2794 0 ข่าวสาร Approve
ใบลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
 2017-09-29 16:49:52 3029 0 ข่าวสาร Approve
แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗
 2017-08-24 15:18:51 213 0 ข่าวสาร Approve
แบบฟอร์มโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 2017-08-23 01:07:06 249 0 ข่าวสาร Approve


ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
 
12/2/2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อเตาอบไฟฟ้า 3 ชั้น 4 ถาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
 2018-02-12 23:35:02 26 0
12/2/2561 : ขอเชิญชวนเข้าร่วมเสนอแนะรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
 2018-02-12 23:31:40 23 0
8/2/2561 : ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงโครงหลังคาอาคารเรียนและปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
 2018-02-09 18:53:05 17 0
30/1/2561 : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 2018-01-31 15:45:11 36 0 ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
30/1/2561 : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 2018-01-31 15:43:15 36 0 ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
30/1/2561 : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 2018-01-31 15:41:30 45 0 ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้างวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

政策 | Generated 0.986501 sec.