trsai Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   

ยินดีต้อนรับสู่ KM ครูแม็ก(ปิดเทอม กำลังทำการปรับปรุงข้อมูล)

 

ร่วมเฉลิมฉลอง 750 ปี เมืองเชียงราย 26 27 มกราคม 2555 (ตานหาพญามังราย)
เพลงวันแม่(กลาบตักแม่)
• รักแฟนพ่อ
• สมมุติว่ากลับบ้าน
• ความฝันของแม่
• แม่
• อุ่นรักจากแม่
• จองตักล่วงหน้า
• คิดถึงแม่
• ต้นทุนแรงใจ
• เรียนก่อนแม่สอนไว้
• แม่สอดสะอื้น

โครงการสอนของครูแม็ก 2/2553
• วิชาเทคโนโลยีสำนักงาน
• วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
• วิชาหลักการออกแบบเว็บเพจ
• วิชาโครงสร้างข้อมูล
• วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ1

เวบรายวิชา
• วิชาสถาปัตยกรรมและระบบปฏิบัติการ
• เว็บเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ตารางส่งงานวิชา E-Commerce

แฟ้มสะสมงานครูแม็ก
• รายงานการวิจัยแผ่นเดียว
• ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน

โครงการสอนของครูแม็ก1/2554
• วิชา การใช้โปรแกรมกราฟฟิก
• วิชา การใช้โปรแกรมกราฟฟิกสำหรับพัฒนาเว็บเพจ
• วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
• วิชา พื้นฐานด๊อตเน็ต
• วิชา โปรแกรมประมวลผลคำ

โครงการสอน ปีการศึกษา 2/2554
• โครงการสอนวิชาการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็คโทรนิค
• โครงการสอนวิชาการใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล
• โครงการสอนวิชาโครงการ
• โครงการสอนวิชาฝึกประสบการวิชาชีพ

โครงการสอน 1/2555
• โครงกรสอนวิขาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
• ใครงการสอนวิชาโปรแกรมกาฟฟิกส์
• โครงกรสอนวิขาการพัฒนาเว็บ
• โครงการสอนวิชากราฟิกส์เพื่อพัฒนาเว็บ
• โครงการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่งานนวัตกรรม งานวิจัยและโครงงาน
• อ่านรายละเอียด บทคัดย่องาน

Activity

ร่วมฉลองเชียงราย 750 ปี

  รูปพระธาตุดอยตุงสีทอง เป็นปูชนียสถานสำคัญที่สุดของเมืองเชียงราย เป็นที่ ประดิษฐานของพระบรมธาตุส่วนไหลปลาร้าและพระธาตุย่อย สื่อให้เห็นถึง  ประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมืองเชียงรายที่คงความเจริญรุ่งเรืองยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน ๗๕๐ ปี 

      รูปพญามังราย สื่อถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมืองเชียงราย ซึ่งพญามังราย 
ได้ก่อตั้งสถาปนาและขนานนามเมืองเชียงรายในปี พ.ศ.๑๘๐๕ และเป็นปฐม
กษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนา 
      เลข 750  สื่อถึง งานฉลองครบรอบ ๗๕๐ ปี เมืองเชียงราย โดยออกแบบเลข
750 เป็นลายไทยล้านนา และใช้สีม่วงอันเป็นสีประจำจังหวัดมาออกแบบ

   


สามารถ Link ไปยังเว็บครูแม็กที่ http://www2.cvc.ac.th/trsai ได้นะครับ

News
เผยแพร่ผลงานนวัตกรรม งานวิจัย และโครงการ
ข่าวสาร
Create : 2013-01-09 14:46:17 1467 0
ภาพการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับหน่วยแผนกคอมพิวเตอร์
ข่าวสาร
Create : 2011-12-02 09:07:11 3445 0
กรณีตัวอย่าง การใช้ VirtualClassRoom จริง ของครูแม็ก
ข่าวสาร
Create : 2011-09-15 09:34:31 3486 0
ก่อนมาเป็นหลักสูตรสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Create : 2011-09-12 11:05:12 2916 0 ข่าวสาร
The Virtual Classroom
Create : 2011-09-12 08:58:16 3551 0 ข่าวสาร
บทบาทของ 3G กับการศึกษา โดย คุณสัมฤทธิ์
Create : 2011-09-04 11:37:58 7097 0 ข่าวสาร
เขาใช้ tablet pc หรือ iPad ในโรงเรียนกันอย่างไร?
Create : 2011-08-29 07:28:38 3479 0 ข่าวสาร
เขาจะแจก Tablet กับเด็ก มันคืออะไร
Create : 2011-08-26 07:42:51 3311 0 ข่าวสาร

more


Article
Search 
วันต่อวันชีวิตพระป่า น่าสนุก ธรรมวํโส
ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
Create : 2011-02-01 12:39:04 4234 0
สาระธรรม ธรรมวํโส (วัตรปฏิบัติพระป่า)
ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
Create : 2011-02-01 12:22:05 4044 0
ไว้อาลัย อัศนัย ใจอินทร์ จากไปอย่างกระทันหัน ใจหายทั้งแผนก
ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
Create : 2011-01-13 10:03:53 4364 0
ลมแล้งแห่งบ้านนา ตอนที่ 2
Create : 2010-12-07 12:30:52 3738 0 ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
ลมแล้งแห่งบ้านนา ตอนที่1
Create : 2010-12-07 12:25:07 3573 0 ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง

more


PhotoAlbums
Search
QRCode
ไม่ระบุ

Create : 2011-06-01 15:58:55 3786
เปิดงานเทศกาลเค้ก
กิจกรรม

Create : 2010-12-24 09:13:15 2911
รมช.กระทรวงศึกษาเยี่ยมวิทยาลัย
กิจกรรม

Create : 2010-12-22 11:20:50 2566
แนะแนว
กิจกรรม

Create : 2010-12-22 11:12:31 2900
แข่งขันทักษะระดับภาค Web Page
กิจกรรม

Create : 2010-12-22 11:07:01 2724
เที่ยวภูชี้ฟ้า
กิจกรรม

Create : 2010-12-13 08:24:36 2568
งานเลี้ยงวันที่ 9 ธค.
กิจกรรม

Create : 2010-12-11 11:09:29 2644
มุมมองเบื้องสูง
กิจกรรม

Create : 2010-12-08 15:41:40 3332

more


Statistic
Counter
250053  Advertise


วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

Policy | Generated 0.826382 sec.