pariwit Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   

นายปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย


สืบค้นข้อมูล
• Google
• Thailis

เครือข่ายอาชีวศึกษาเชียงราย
• วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
• วิทยาลัยการอาชีพเทิง
• วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
• วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
• วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
• วิทยาลัยการอาชีพเวียงป่าเป้า

Activity


News
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินีนาถ
ข่าวสาร
Create : 2016-07-12 22:20:36 326 0
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ในการแข่งขันกีฬาเทควันโด้ ระดับประเทศ 'CERTIFICATE Of Award' จาก ประเทศเกาหลีใต้
ข่าวสาร
Create : 2016-08-02 20:23:51 366 0

more


Article
Search 
ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

Create : 2016-08-11 20:52:00 351 0

more


PhotoAlbums
Search
วันที่ 6 ม.ค. 59 มอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร ให้กับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลการประกวดวาดภาพ ประเภทนักเรียน นักศึกษา และประเภทประชาชนทั่วไป งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2015 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ไม่ระบุ

Create : 2016-08-02 20:20:35 310
วันที่ 4 ม.ค. 59 มอบเกียรติบัตร โล่รางวัลและเงินรางวัล 20,000 บาท ให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในการประกวดคลิปวิดีโอ 'ส่งเสริมการขับขี่จักรยานยนต์อย่างปลอดภัย'
ไม่ระบุ

Create : 2016-08-02 20:09:21 283

more


Statistic
Counter
3836  ปฏิทินปฏิบัติงาน
• ปฏิทินแผนงาน
• ปฏิทินการใช้รถยนต์

เกียรติบัตร
• 2559
• 2558
• 2557

คำสั่ง ประจำปี 2559
• สิงหาคม
• กรกฎาคม
• มิถุนายน
• พฤษภาคม
• เมษายน
• มีนาคม
• กุมภาพันธ์
• มกราคม

คำสั่ง ประจำปี 2558
• ธันวาคม
• พฤศจิกายน
• ตุลาคม

รูปกิจกรรม ประจำปี 2559
• พฤษภาคม
• เมษายน
• มีนาคม
• กุมภาพันธ์
• มกราคม

รูปกิจกรรม ประจำปี 2558
• ธันวาคม
• พฤศจิกายน
• ตุลาคม

Advertise

RSS ข่าวสาร

กสทช.ตั้งตู้แดงรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
   กสทช. ตั้งตู้แดงเป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นโดยเฉพาะ สนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการคอรัปชั่น และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการมองหาช่องทางการร้องเรียนเพื่อแจ้งปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง ซึ่งนำไปสู่การตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

Policy | Generated 0.898606 sec.