nan_dvt | メンバー    カレンダー   

 | ログイン。  

  ログイン。     レジスタ |     検索条     フォトアルバム           qrcode

e-document : ฝึกงานนักเรียน นักศึกษา
• หนังสือตอบรับ
• ใบรับรองการฝึกงาน ระดับ ปวช.
• ใบรับรองการฝึกงาน ระดับ ปวส.

เว็บเกี่ยวกับการศึกษา
• สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
• สำนักความร่วมมือ

e-document : การฝึกอาชีพ (ระบบทวิภาคี)
• สัญญาการฝึกอาชีพ


เคล็ดไม่ลับเรื่องในบ้าน
ข่าวสาร
 2010-12-03 14:49:19 3833 0


Trip Cha-aum
กิจกรรม

 2010-11-29 22:16:20 3423
สไตล์แนน
ไม่ระบุ

 2010-11-29 17:11:57 3315


34946  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

ポリシー | Generated 0.596698 sec.