nattaya | 회원    달력   

 | 로그인.  

  로그인.     |                   

ยินดีต้อนรับ
nattaya
http://nattaya.cvc.ac.th/cvc2011/
(13)
(0)
(3)
qrcode
• ฝึกฟัง พูด ภาษาอังกฤษ
• มาร่วมปลูกปัญญากันเถอะ
• หัวใจการตลาด
• 5 ส. เทคนิคง่าย ๆ ที่สร้างความประทับใจ
• ผู้จัดการออนไลน์

เพลง
• รักอำพราง
• ล่องแม่ปิง
• How much time do I have left ?
• ฉันเหลือเวลาเท่าไหร่

เกี่ยวกับผู้สอน
• ประวัติส่วนตัว
• ตารางสอน

เว็บทางการศึกษา
• กระทรวงศึกษาธิการ
• สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
• สภาการศึกษา
• www.creativethailand.org

วิชาการพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
• คำอธิบายรายวิชา
• โครงการสอน
• แผนการจัดการเรียนรู้
• เนื้อหา : องค์ประกอบของการเพิ่มผลผลิต
• เนื้อหา : P D C A กับการวางแผน
• เนื้อหา : 5 .ส
• เกณฑ์การวัดประเมินผล
• แบบทดสอบ
• v-net -รายละเอียดเนื้อหาการสอบ วิชาการพัฒนางานฯ
• หลักการบริหารเพื่อเพิ่มผลผลิต
• ความสิ้นเปลืองสูญเปล่า 7 ประการ

วิชาการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร
• คำอธิบายรายวิชา
• โครงการสอน
• แผนการจัดการเรียนรู้
• เนื้อหา :1-4
• เนื้อหา :5-8
• เนื้อหา :
• เกณฑ์การวัดประเมินผล
• v-net-รายละเอียดการสอบวิชาการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร
• แบบทดสอบ1
• แบบทดสอบ 2

วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
• คำอธิบายรายวิชา
• โครงการสอน
• แผนการจัดการเรียนรู้
• เนื้อหา :
• เนื้อหา :
• เนื้อหา :
• เกณฑ์การวัดประเมินผล
• ดาวน์โหลดแบบทดสอบ

ใบตัดคะแนนความประพฤติ
• แบบฟอร์มใบตัดคะแนน

123
ไม่ระบุ

 2012-12-07 02:12:15 1200
งานเลี้ยงอำลา อาลัย ผู้อำนวยการ
ไม่ระบุ

 2011-08-30 11:59:28 2623
วันไหว้ครู ลูก ๆ ที่น่ารักก็ยังเหมือนเดิม
ไม่ระบุ

 2011-06-24 06:03:22 3297
ภาพกิจกรรม ชพข.1/1
ไม่ระบุ

 2010-12-30 13:55:12 3232
เลี้ยงส่งปีเก่า....แผนกการตลาด
ไม่ระบุ

 2010-12-30 13:16:19 2715
เปิดตัวเทศกาลเค้ก....จัดโดยแผนกวิชาการตลาด
ไม่ระบุ

 2010-12-29 21:10:27 2892

ไม่ระบุ

 2010-12-29 21:04:31 3440
แข่งขันทักษะเขียนแผนธุรกิจ
ไม่ระบุ

 2010-12-29 21:04:27 2955


ลูก ๆ นำกระเช้ามาสวัสดีปีใหม่จ้า: nattaya
2010-12-30 13:57:15
นักศึกษาวิทยาลัยของเราแต่งกายได้สุภาพที่สุด

: nattaya
2010-12-29 21:08:42


                                      ครูนาตยา
ลักษณะของคนขี้อิจฉา
ข่าวสาร
 2011-08-22 20:49:23 3791 0


 
งานเปิดบ้านอาชีวะ

 2011-01-27 06:03:27 5213 0
ใช้ยาให้ถูกวิธี.....ชีวีปลอดภัย
ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
 2011-01-22 10:13:21 3668 0
ทักษะระดับชาติ

 2011-01-17 20:06:37 4866 0
ระวัง.....อันตรายบนโลกออนไลน์
 2011-01-13 06:03:29 4094 0 ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เด็กไทย.....ควรมี
 2011-01-08 17:57:52 4004 0 ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
ยกเครื่องชีวิต.....รับปี 2554
 2011-01-02 08:03:10 3708 0 ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
take me to your heart
 2010-12-08 20:22:44 5015 0 ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เพลงลมหนาวและดาวเดือน
 2010-12-08 20:03:19 6211 0 ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้างkrujeab

MRTG

Nuingnoy

directornit

Pattapong

siriluk

CVC

Potjana

nan_dvt


วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

| Generated 0.907711 sec.