sasiya_ja | 회원    달력   

 | 로그인.  

  로그인.     |                   

นางศศิญา   เจริญสุข
แผนกวิชาการออกแบบ
Email : baansin_ya@hotmail.com
SmileSmileKissKissWinkWinkหนังสือพิมพ์
• เดลินิวส์
• ไทยรัฐ
• มติชน

โทรทัศน์
• ช่อง 3
• ช่อง 5
• ช่อง 7
• ทรูปลูกปัญญา
• ช่อง 9

เกี่ยวกับผู้สอน
• ประวัติส่วนตัว
• ตารางสอน

เว็ปทางการศึกษา
• กระทรวงศึกษาธิการ
• สภาการศึกษา
• สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์
• www.creativethailand.org

คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
• คำอธิบายรายวิชา
• โครงการสอน
• เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล


ประกาศผลการทดสอบระหว่างเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
ข่าวสาร
 2010-11-27 15:28:15 3782 0
คุณสมบัติของการออกแบบที่ดี
ข่าวสาร
 2010-11-27 14:54:23 4935 0


 
การเพ้นท์ดอกกุหลา

 2015-03-13 10:06:24 829 0
50 วิธีสู่การเป็นนักออกแบบที่ดี
ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
 2010-11-27 14:44:19 2735 0


รับรางวัลกองลูกเสือหญิงดีเด่น ระดับชาติ
ไม่ระบุ

 2017-09-11 22:12:35 365
กิจกรรมลูกเสือช่อสะอาด
ไม่ระบุ

 2017-09-11 22:01:06 311
รับประกาศนียบัตรนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา ปี2558
ไม่ระบุ

 2017-02-06 17:45:30 466

ไม่ระบุ

 2016-04-04 18:14:51 338
พิธีมอบใบประกาศ 59
กิจกรรม

 2016-04-04 18:13:51 416
โครงการจิตอาสาดอยหลวง2/57
ไม่ระบุ

 2015-03-12 13:33:57 615
นิทรรศการศิลปกรรม
ไม่ระบุ

 2010-11-28 16:03:26 2384


RSS ศิลปะ-การออกแบบ
RSS บรรเทิง
RSS สุขภาพ

33305  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

| Generated 12.709532 sec.