nan_dvt | 회원    달력   

 | 로그인.  

  로그인.     |                   qrcode

e-document : ฝึกงานนักเรียน นักศึกษา
• หนังสือตอบรับ
• ใบรับรองการฝึกงาน ระดับ ปวช.
• ใบรับรองการฝึกงาน ระดับ ปวส.

เว็บเกี่ยวกับการศึกษา
• สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
• สำนักความร่วมมือ

e-document : การฝึกอาชีพ (ระบบทวิภาคี)
• สัญญาการฝึกอาชีพ


เคล็ดไม่ลับเรื่องในบ้าน
ข่าวสาร
 2010-12-03 14:49:19 3833 0


Trip Cha-aum
กิจกรรม

 2010-11-29 22:16:20 3424
สไตล์แนน
ไม่ระบุ

 2010-11-29 17:11:57 3315


34951  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

| Generated 0.608111 sec.