Thanakorn | 회원    달력   

 | 로그인.  

  로그인.     |                   

emp.jpg

Thanakorn Potachai
JAY DESING
CHIANG RAI VOCATIONAL COLLEGE


พื้นฐานความรู้ด้านการออกแบบและการจัดวางองค์ประกอบศิลปะฯ
• BCCA พื้นฐานความรู้ด้านการออกแบบและการจัดวางองค์ประกอบศิลปะฯ (1/5) ทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์

โครงการสอน 2/2561
• วัสดุและกรรมวิธีการผลิต
• การนำเสนอเพื่องานออกแบบ
• จิตกรรมเพื่องานออกแบบ
• คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
• เทคนิคการพิมพ์สกรีนสร้างสรรค์
• ประติมากรรมประยุกต์
• คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ
• การถ่ายภาพดิจิตอล

ขั้นตอนการดำเนินการซ่อมกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561
1552359009737.jpg
สื่อประกอบการเรียนรู้
3 เทคนิค ถ่ายภาพสวยด้วยมือถือ
ข่าวสาร
 2019-03-12 17:21:42 95 0
วิธีทําเปเปอร์มาเช่ หมา การ์ตูน
ข่าวสาร
 2019-03-12 17:16:04 81 0
สกรีนลายผ้าด้วย 'ครีมกันแดด'
ข่าวสาร
 2019-03-12 17:06:43 93 0


ออกแบบและจัดทำเมนูตั้งบนโต๊ะเสวย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ไม่ระบุ

 2019-03-13 22:25:57 63
เชิญเหรียญกีฬาคนพิการ 'กีฬาเบตอง'
ไม่ระบุ

 2019-03-13 22:05:36 69


737  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

| Generated 0.115403 sec.