CVC | 회원    달력   

 | 로그인.  

  로그인.     |                   

ข้อมูลสารสนเทศ | หน่วยงานภายใน | สาขา/แผนกวิชา | เผยแพร่ผลงานครู | เครือข่ายอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
ห้วยมะเกลี้ยง
ระบบบริหารจัดการ
เว็บไซต์ครู วอศ.ชร
แฟ้มผลงานครู
ระบบบริหารจัดการงบประมาณ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
mini english program
FIX IT --ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
อาชีวะสนับสนุนการจัดการศึกษาอนุบาลจนถึงขั้นพื้นฐาน

• พ.ร.บ. 2560 ว่าด้วยการกระทำผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลด
• ไฟล์เอกสารประกอบการอบรม KM
• แบนเนอร์

3385029  


 19/04/2561 : ค่าลงทะเบียนนักศึกษาเก่าทุกชั้นปี [รายละเอียด] 

 19/04/2561 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ [รายละเอียด...] 

 18/04/2561 : ประชาสัมพันธ์จากงานทะเบียน 2561 กำหนดการนักเรียนนักศึกษา [รายละเอียด...] 

 12/04/2561 : ใบลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 [รายละเอียด...] 

 11/04/2561 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบพนักงานราชการทั่วไป(ครู) สาขาอาหารและโภชนาการ [รายละเอียด...]


 05/04/2561 : ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษา รอบที่3 ประจำปีการศึกษา 2561 [รายละเอียด...] 
ข่าวสาร
ใบลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2561
ข่าวสาร
 2018-04-17 19:13:36 1864 0 Approve
27/3/2561 : CVC Spot Link Download...
ข่าวสาร
 2018-03-27 17:42:44 83 0 Approve
22/2/2561 : ปฏิทินปฏิบัติงาน ช่วงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - วันที่ 8 พฤษภาคม 2561
ข่าวสาร
 2018-02-22 20:48:06 267 0 Approve
ผล V-net ปีการศึกษา 2560
 2018-01-29 23:31:25 608 0 ข่าวสาร Approve
เกณฑ์การแข่งขัน ประจำปี 2560 ช่างอุตสาหกรรม
 2017-11-01 15:51:20 482 0 ข่าวสาร Approve
เกณฑ์การแข่งขัน ประจำปี 2560
 2017-11-01 15:22:19 906 0 ข่าวสาร Approve
ตารางสอน/ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
 2017-10-14 03:53:42 3269 0 ข่าวสาร Approve
ใบลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
 2017-09-29 16:49:52 3300 0 ข่าวสาร Approve


ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
 
23/3/2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจำหน่ายอาหารในโรงอาหารของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
 2018-03-23 22:45:34 45 0
23/2/2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงโครงหลังคาอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-ฺBidding)
ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
 2018-02-26 20:31:18 93 0
12/2/2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อเตาอบไฟฟ้า 3 ชั้น 4 ถาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
 2018-02-12 23:35:02 111 0
12/2/2561 : ขอเชิญชวนเข้าร่วมเสนอแนะรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
 2018-02-12 23:31:40 107 0 ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
8/2/2561 : ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงโครงหลังคาอาคารเรียนและปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 2018-02-09 18:53:05 96 0 ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
30/1/2561 : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 2018-01-31 15:45:11 108 0 ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้างวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

| Generated 0.862306 sec.