CVC | 회원    달력   

 | 로그인.  

  로그인.     |                   

ข้อมูลสารสนเทศ | หน่วยงานภายใน | สาขา/แผนกวิชา | เผยแพร่ผลงานครู | เครือข่ายอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
ห้วยมะเกลี้ยง
โรงแรม
ระบบบริหารจัดการ
เว็บไซต์ครู วอศ.ชร
แฟ้มผลงานครู
ระบบบริหารจัดการงบประมาณ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
mini english program
FIX IT --ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
ประกันคุณภาพภายใน
อาชีวะสนับสนุนการจัดการศึกษาอนุบาลจนถึงขั้นพื้นฐาน

• พ.ร.บ. 2560 ว่าด้วยการกระทำผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลด
• ไฟล์เอกสารประกอบการอบรม KM
• แบนเนอร์
• คู่มือใช้งานระบบบริหารการจัดการ RMS

3646177  


  ข่าวสารฝ่ายวิชาการ...  


 17/10/2561 : ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยกระบวนการ PLC ให้มาลงชื่อที่ฝ่ายวิชาการ ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2561  

 16/10/2561 : ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ทำหน้าที่ พนักงานต้อนรับส่วนหน้า จำนวน 1 อัตรา และพนักงานแม่บ้าน จำกัด 2 อัตรา ประจำอาคารปฏิบัติการโรงแรม CVC PLACE [รายละเอียด]   

 16/10/2561 : ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบV-NET ปีการศึกษา 2561 ระดับปวช.3 และปวส.2 [รายละเอียด...]    

 04/10/2561 : ประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่งานวิชาการ [รายละเอียด...]  

 22/09/2561 : แจ้งนักเรียนนักศึกษาให้ลงทะเบียนผ่านธนาคาร ภาคเรียนที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 23 ก.ย. - 7 ต.ค. 2561 เท่านั้น 
                              ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน   [ปวช.1]  [ปวช.2]  [ปวช.3]  [ปวส.1]  [ปวส.2]  [ป.ตรี 1]  [ป.ตรี 2]

 21/09/2561 : ประกาศผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2561    
                              [ปวช.1]     [ปวช.2]     [ปวช.3] 
                              [ปวส.1]     [ปวส.2]     
                              
 23/08/2561 : ประกาศงานทะเบียน การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากขาดพื้นความรู้และคุณสมบัติการเป็นผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 [ราบละเอียด]    


 22/08/2561 : ประกาศงานทะเบียนเรื่อง กำหนดการ เปิด-ปิด ภาคเรียนที่ 2/2561 [รายละเอียด...]  


 22/08/2561 : ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เรื่อง กำหนดการเปิด-ปิด ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 [รายละเอียด...]   
ข่าวสาร
05/10/2561 : ตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2561
ข่าวสาร
 2018-10-05 23:17:27 820 0 Approve
05/10/2561 : ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2561
ข่าวสาร
 2018-10-05 23:17:20 1145 0 Approve
04/10/2561 : ขั้นตอนการดำเนินการซ่อมกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561
ข่าวสาร
 2018-10-04 17:08:44 89 0 Approve
03/08/2561 : ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
 2018-08-03 15:18:09 215 0 ข่าวสาร Approve
09/07/2561 : แบบฟอร์มโครงการแผนประจำปีงบประมาณ 2562
 2018-07-09 14:53:48 180 0 ข่าวสาร Approve
06/07/2561 : รูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ชุมชนบ้านห้วยมะเกลี้ยง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
 2018-07-06 17:29:06 173 0 ข่าวสาร Approve
06/07/2561 : บทคัดย่อ การประเมินโครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง สาขาการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
 2018-07-06 16:49:15 116 0 ข่าวสาร Approve
04/06/2561 : เอกสารการอบรม PLC และ ID Plan [ดาวน์โหลด]
 2018-06-04 16:19:45 445 0 ข่าวสาร Approve


ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
 
23/3/2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจำหน่ายอาหารในโรงอาหารของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
 2018-03-23 22:45:34 298 0
23/2/2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงโครงหลังคาอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-ฺBidding)
ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
 2018-02-26 20:31:18 344 0
12/2/2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อเตาอบไฟฟ้า 3 ชั้น 4 ถาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
 2018-02-12 23:35:02 317 0
12/2/2561 : ขอเชิญชวนเข้าร่วมเสนอแนะรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
 2018-02-12 23:31:40 313 0 ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
8/2/2561 : ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงโครงหลังคาอาคารเรียนและปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 2018-02-09 18:53:05 325 0 ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
30/1/2561 : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 2018-01-31 15:45:11 314 0 ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้างวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

| Generated 1.594842 sec.