krumodcom หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   


นางสาวพัชราภรณ์  กันติ๊บ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
iyamod@hotmail.comLaughing


โครงการสอนภาคเรียนที่ 2/2561
• 204 2101 องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์
• 2204 2111 อินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ
• 2901 1002 การใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์

เว็บทางการศึกษา
• กระทรวงศึกษาธิการ
• สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
• สภาการศึกษา

โครงการสอนภาคเรียนที่ 1/2559
• 2204 2002 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
• 2204 2110 ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศ
• 2204 2111 อินเทอร์เน็ตเพื่องานอาชีพ
• 2901 1001 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
• 3001 2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

โครงการสอนภาคเรียนที่ 2/2559
• 2001 2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
• 2204 2101 องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์
• 2204 2111 อินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ
• 2901 1002 การใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์
• 3404 2131 คอมพิวเตอร์ในงานอาหาร

โครงการสอนภาคเรียนที่ 1/2560
• 2001 2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
• 2204 2002 ระบบปฏิบัติการ
• 2204 2108 โปรแกรมประมวลผลคำ
• 2204 2111 อินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ
• 2901 1001 ระบบปฏิบัติการ

โครงการสอนภาคเรียนที่ 1/2558
• 2204 2002 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
• 2204-2110 ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
• 2204-2111 อินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ
• 2901-1001 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
• 2901-2001 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

โครงการสอนภาคเรียนที่ 2/2560
• 2001 2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
• 2204 2101 องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์

กิจกรรม


ข่าวสาร
ภาษาคอมพิวเตอร์ Programming Languages
ข่าวสาร
เมื่อ : 2019-03-25 14:52:06 24 0 Approve
5 วิธีหาความสุขบนอินเทอร์เน็ต
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-03-09 16:21:19 326 0 Approve
ไวรัสคอมพิวเตอร์
ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-03-21 19:49:11 296 0 Approve
ปฏิทินปฏิบัติงาน
เมื่อ : 2018-03-19 21:16:02 216 0 ข่าวสาร Approve
กำหนดการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ประจำปัีการศึกษา ๒๕๖๑
เมื่อ : 2018-03-19 21:09:05 224 0 ข่าวสาร Approve
เทคโนโลยีในโลกอนาคต
เมื่อ : 2015-03-13 09:50:32 734 0 ข่าวสาร

ทั้งหมด


บทความ
ค้นหา 
กำหนดการเปิด-ปิด ภาคเรียนที่ 1/2562

เมื่อ : 2019-03-20 00:20:06 27 0
เด็กไทยรุ่นไหมใส่ใจโลกสังคมออนไลน์

เมื่อ : 2017-02-01 17:28:35 402 0
เทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม
ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2010-11-27 14:38:07 3300 0
กำหนดการเปิดปิดภาคเรียน และการชำระค่าลงทะเบียนเรียน 2-60
เมื่อ : 2017-09-18 17:24:18 306 0
กฏหมาย ICT พรบ.คอมพิวเตอร์
เมื่อ : 2016-09-23 17:08:31 463 0 ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
เข้าค่ายลูกเสือ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ทีมนันทนาการ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-03-20 00:24:54 18
CVC Minimaratorn 2018
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-03-20 00:22:40 19
ร่วมพิธีงานพระราชทานเพลิงศพพระเทพสิทธินายก
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-03-20 00:13:13 23
รับหน้าที่ติวนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ติวสอบ v-net
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-03-19 20:57:06 185
ร่วมงานตั้งธัมม์หลวงวัดพระสิงห์
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-03-19 18:05:16 194
ร่วมเป็นจิตอาสาทำอาหารจัดเลี้ยงผู้มาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-03-19 17:51:04 198

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
32378  โฆษณา


วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.960875 sec.