krumodcom หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   


นางสาวพัชราภรณ์  กันติ๊บ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
iyamod@hotmail.comLaughing


โครงการสอนภาคเรียนที่ 2/2559
• 2001 2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
• 2204 2101 องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์
• 2204 2111 อินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ
• 2901 1002 การใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์
• 3404 2131 คอมพิวเตอร์ในงานอาหาร

เว็บทางการศึกษา
• กระทรวงศึกษาธิการ
• สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
• สภาการศึกษา

โครงการสอนภาคเรียนที่ 1/2559
• 2204 2002 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
• 2204 2110 ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศ
• 2204 2111 อินเทอร์เน็ตเพื่องานอาชีพ
• 2901 1001 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
• 3001 2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

โครงการสอนภาคเรียนที่ 1/2558
• 2204 2002 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
• 2204-2110 ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
• 2204-2111 อินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ
• 2901-1001 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
• 2901-2001 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ


ข่าวสาร
5 วิธีหาความสุขบนอินเทอร์เน็ต
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-03-09 16:21:19 51 0 Approve
เทคโนโลยีในโลกอนาคต
ข่าวสาร
เมื่อ : 2015-03-13 09:50:32 443 0

ทั้งหมด


บทความ
ค้นหา 
เด็กไทยรุ่นไหมใส่ใจโลกสังคมออนไลน์

เมื่อ : 2017-02-01 17:28:35 93 0
กฏหมาย ICT พรบ.คอมพิวเตอร์
ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2016-09-23 17:08:31 135 0
เทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม
ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2010-11-27 14:38:07 2880 0

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
แสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษา ระดับปีการศึกษา 2559
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-03-09 16:15:21 45
กิจกรรมเปิดบ้านเทศกาลเค้กและของขวัญปีใหม่
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-02-01 17:41:54 86
เดินขบวนเทศน์มหาชาติ สันดรชาดก ปี 59
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-02-01 17:33:26 84
เยี่ยมบ้านนักศึกษา
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2016-09-23 17:02:48 99
งานตานก๋วยสลากภัต วัดพระสิงห์
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2016-09-23 17:00:36 96
กิจกรรมการอบรมลูกเสือโรเวอร์
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2016-09-23 16:57:49 116

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
21513  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.699298 sec.