Academic หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ระเบียบ | เอกสารวิชาการ (ปวช./ปวส.) | เอกสารวิชาการ (ป.ตรี) | แผนกวิชา | การประชุม | คำสั่งวิทยาลัยฯ | คำสั่ง อศจ.เชียงราย | คำสั่งสถาบันฯ | คำสั่ง สอศ./หน่วยงานอื่น | Clip การศึกษา

Deputy Director of Academic Affairs


ฝ่ายวิชาการ
• แผนผังการบริหารงาน
• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสื่อการเรียนการสอน
• งานอาชีวศึกษาบัณฑิต

ระบบการบริหารจัดการ
• e-MIS
• e-Learning
• e-Knowledge M.
• e-Gallery
• e-Budget
• e-Activities

หน่วยงานอาชีวศึกษา
• สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
• สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

RSS

ด่วนที่สุด [ศธ 0206.4/420] การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ (ว 24/2560)
   


ด่วน! สพฐ.คลอดปฏิทินสอบ
   


ถกเกณฑ์สอบครูผู้ช่วย ชี้คลอดปฎิทินแน่เดือนพ.ค.นี้
   


(18 พฤษภาคม 60)   มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2559
(29 ธันวาคม 59)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ.2558 และแนวทางการบริหารเกณฑ์ฯ
(26 ธันวาคม 59) โปรแกรมวัดแววความถนัดด้านอาชีพ (download)
(14 กันยายน 59) แบบทดสอบความพร้อมด้านอาชีพ
(12 เมษายน 59) ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA

hit counter

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2560
• ประเภทวิชาคหกรรม
• ประเภทวิชาศิลปกรรม
• ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
• ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
• ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
• ประเภทวิชาคหกรรม
• ประเภทวิชาศิลปกรรม
• ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
• ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
• ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตรปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต
• สาขาวิชาการท่องเที่ยว
• สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
• สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
• รายละเอียดของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๕๖

::Download::
• เอกสารประกอบ PjBL
• คู่มือภาษาอาเซียน
• หน้าที่พลเมือง
• ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
• พื้นฐาน Web Master
• การถ่ายภาพวีดิทัศน์
• ห้องเรียนกลับทาง
• เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ PLC

สถิติ
เยี่ยมชม
133846  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.781929 sec.