suwaree หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   เวบเกี่ยวกับการศึกษา
• สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
• กระทรวงศึกษาธิการ
• สภาการศึกษา
• วารสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์
• เกี่ยวกับรายวิชาสอนภาคฤดูร้อน

วิจัยในชั้นเรียน
• เรื่องการแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (2001-2001)
• เรื่องการพัฒนาทักษะการพิมพ์แบบสัมผัสโดยใช้โปรแกรมฝึกพิมพ์รายวิชาโปรแกรมประมวลผลคำ (2204-2108)
• เรื่องการแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ (3001-2001)

แผนจัดการเรียนรู้
• วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (2001-2001)
• วิชาโปรแกรมประมวลผลคำ (2204-2108)
• วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ (3001-2001)
• วิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (2204-2104)

เอกสารประกอบการสอน
• วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น (2901-1005)
• วิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (2204-2104)

QR- CODE
•

เกี่ยวกับผู้สอน
• ประวัติส่วนตัว
• ตารางสอน

สืบค้นข้อมูล
• Google
• Yahoo
• Bing
• Youtube

หนังสือพิมพ์
• เดลินิวส์
• คมชัดลึก
• เนชั่น

โทรทัศน์
• โทรทัศน์ครูไทย
• ทีวีเพื่อการศึกษาวังไกลกังวล
• eDLVTเพื่อพัฒนาอาชีพ

 

 • เอกสารประกอบการสอน
  -  วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น  (2901-1005)
  -  วิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (2204-2104)  
 • แผนจัดการเรียนรู้
  -  วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (2001-2001)
  -  วิชาโปรแกรมประมวลผลคำ (2204-2108)
  -  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ (3001-2001)
  -  วิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (2204-2104)
 • วิจัยในชั้นเรียน
  -  วิจัยในชั้นเรียน เรื่องการแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (2001-2001)
  -  วิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาทักษะการพิมพ์แบบสัมผัสโดยใช้โปรแกรมฝึกพิมพ์รายวิชาโปรแกรมประมวลผลคำ  (2204-2108)
  -  วิจัยในชั้นเรียน เรื่องการแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ (3001-2001)


 • ประมวลภาพกิจกรรม
บทความ
ค้นหา 
การสร้างสื่อการเรียน CAI
ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2015-03-13 09:58:51 577 0
Angry Birds
ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2015-03-12 13:58:18 545 0

ทั้งหมด


RSS อัพเดทข่าวด้านไอที

สถิติ
เยี่ยมชม
18637  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 4.573357 sec.