tawan หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   เว็บทางการศึกษา
• กระทรวงศึกษาธิการ
• สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
• สภาการศึกษา
• ความคิดสร้างสรรค์
• โครงการ กิจกรรม และการฝึกอบรม

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ2
• คำอธิบายรายวิชา
• โครงการสอน
• เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล
• กำหนดการสอน 1/2559
• แผนการสอน 1/2559
• แผนการสอน 2/2559
สื่อการสอน
• การจัดระเบียบชีวิต
• การใช้ยา

กำหนดการสอน 1/2560
• กำหนดการสอนวิชาจัเระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
• กำหนดการสอนวิชาภาษาไทยพื้นฐาน


แผนการจัดการเรียนรู้ 1/2560
• วิชาภาษาไทยพื้นฐาน

วิจัยในชั้นเรียน 1/2560
• วิจัยในชั้นเรียน

กลอนสุภาพ
• กลอนสุภาพ

ภาษาไทย กับ วัยรุ่น
• ภาษาไทย กับ วัยรุ่น

เกล็ดความรู้การจัดระเบียบชีวิตประจำวัน
• เกร็ดน่ารู้ในชีวิตประจำวัน ที่คุณต้อง...!!!

แผนการสอน 1/2560
• แผนการสอน 1/2560

แผนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง 2/2560
• แผนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง 2/2560
• ppt เศรษฐกิจพอเพียง หน่วยที่1
• ppt เศรษฐกิจพอเพียง หน่วยที่2
• ppt เศรษฐกิจพอเพียง หน่วยที่3
• ppt เศรษฐกิจพอเพียง หน่วยที่4
• ppt เศรษฐกิจพอเพียง หน่วยที่5
• ppt เศรษฐกิจพอเพียง หน่วยที่6

แผนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ
• แผนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ
• วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบ การส่งงานของนักเรียน


สนานาส

ข่าวสาร
ความรู้เรื่องการแต่งกลอนสุภาพ
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-09-25 21:03:35 166 0

ทั้งหมด


บทความ
ค้นหา 
ภาษาไทย กับ วัยรุ่น

เมื่อ : 2017-09-25 21:28:22 195 0

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
ภาพกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา รับใบประกาศนียบัตร
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-03-19 18:17:43 38
ภาพกิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-03-19 18:01:27 41
ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-03-19 17:59:40 30
ภาพกิจกรรมการปฎิบัติหน้าที่ในการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-03-19 17:57:30 31
การสัมนา มอก.9999 นำอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-03-19 17:37:34 36

ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-03-19 17:09:47 33
กิจกรรมต่าง ๆ งานสวัสดิการ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-09-23 22:55:57 135
วันภาษาไทย
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-09-23 00:38:52 127

ทั้งหมด


RSS การศึกษา

สถิติ
เยี่ยมชม
19709  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 3.858315 sec.