tawan หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   เว็บทางการศึกษา
• กระทรวงศึกษาธิการ
• สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
• สภาการศึกษา
• ความคิดสร้างสรรค์
• โครงการ กิจกรรม และการฝึกอบรม

กลอนสุภาพ
• กลอนสุภาพ

ภาษาไทย กับ วัยรุ่น
• ภาษาไทย กับ วัยรุ่น

เกล็ดความรู้การจัดระเบียบชีวิตประจำวัน
• เกร็ดน่ารู้ในชีวิตประจำวัน ที่คุณต้อง...!!!

แผนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ
• วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบ การส่งงานของนักเรียน

แผนการสอนวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม ภาคเรียนที่1/2561
• แผนการสอนพลังงานและสิ่งแวดล้อม

วิจัยในชั้นเรียน 1-2561
• วิวัยในชั้นเรียน 1-2561

กำหนดการสอนวิชาภาษาไทนเพือ่อาชีพ 2/2561
• กำหนดการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ

กำหนดารสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ
• กำหนดการสอนวิชาภาาาไทยเพื่ออาชีพ
• วิชาภาษาไทยเพื่อสื่อสาร

วิจัยในชั้นเรียน 2/2561
• การปรับเปลี่ยนพฤติรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักศึกษา ปวช.1สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสนานาส

ข่าวสาร
ภาษาไทย กับ วัยรุ่น
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-09-25 21:28:22 482 0

ทั้งหมด


บทความ
ค้นหา 
ภาษาไทยกับวัฒนธรรมไทย

เมื่อ : 2019-03-11 21:12:44 110 0

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา

ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-03-09 22:28:32 91
การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐานระดับหน่วย ระดับจังหวัด และระดับชาติ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-03-09 22:27:34 90
การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐานระดับหน่วย ระดับจังหวัด และระดับชาติ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-03-09 22:16:50 99
การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐานระดับหน่วย ระดับจังหวัด และระดับชาติ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-03-09 06:43:30 91
ร่วมพิธีรำลึกเนื่องในวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 13 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-03-01 03:56:29 90