tawan หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   เว็บทางการศึกษา
• กระทรวงศึกษาธิการ
• สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
• สภาการศึกษา
• ความคิดสร้างสรรค์
• โครงการ กิจกรรม และการฝึกอบรม

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ2
• คำอธิบายรายวิชา
• โครงการสอน
• เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล
• กำหนดการสอน 1/2559
• แผนการสอน 1/2559
• แผนการสอน 2/2559
สื่อการสอน
• การจัดระเบียบชีวิต
• การใช้ยา

กำหนดการสอน 1/2560
• กำหนดการสอนวิชาจัเระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
• กำหนดการสอนวิชาภาษาไทยพื้นฐาน


แผนการจัดการเรียนรู้ 1/2560
• วิชาภาษาไทยพื้นฐาน

วิจัยในชั้นเรียน 1/2560
• วิจัยในชั้นเรียน

กลอนสุภาพ
• กลอนสุภาพ

ภาษาไทย กับ วัยรุ่น
• ภาษาไทย กับ วัยรุ่น

เกล็ดความรู้การจัดระเบียบชีวิตประจำวัน
• เกร็ดน่ารู้ในชีวิตประจำวัน ที่คุณต้อง...!!!


สนานาส

ข่าวสาร
ความรู้เรื่องการแต่งกลอนสุภาพ
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-09-25 21:03:35 12 0

ทั้งหมด


บทความ
ค้นหา 
ภาษาไทย กับ วัยรุ่น

เมื่อ : 2017-09-25 21:28:22 13 0

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา

ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-09-25 18:24:55 8

ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-09-25 07:11:01 9

ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-09-25 06:47:13 8
กิจกรรมต่าง ๆ งานสวัสดิการ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-09-23 22:55:57 10
วันภาษาไทย
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-09-23 00:38:52 8
การอบรมวิทยากรพี่เลี้ยงเพื่อขยายผลเครือข่ายสถานศึกษาพอเพียง
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-09-23 00:36:34 7
การอบรมโครงการพัฒนาครู บุคลากรการศึกษากับการวิจัย
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-09-23 00:33:22 8
การมอบสินไหมทดแทนแก่นักเรียนที่เสียชีวิต
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-09-23 00:10:50 12

ทั้งหมด


RSS การศึกษา

สถิติ
เยี่ยมชม
16165  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 3.632801 sec.