plan หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   เอกสารงานวางแผน
• แผนปฏิบัติการประจำปี 2561
• แผนปฏิบัติการประจำปี 2560
• แผนปฏิบัติการประจำปี 2559
• แผนปฏิบัติการประจำปี 2558
• แผนปฏิบัติการประจำปี 2557
• แผนปฏิบัติการประจำปี 2556
• แผนปฏิบัติการประจำปี 2555
• แผนปฏิบัติการประจำปี 2554
• แผนปฏิบัติการประจำปี 2553
• แผนปฏิบัติการประจำปี 2552
• แผนปฏิบัติการประจำปี 2551
• สรุปแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
• สรุปแผนปฏิบัติการประจำปี 2559
• สรุปแผนปฏิบัติการประจำปี 2558
• สรุปแผนปฏิบัติการประจำปี 2557
• สรุปแผนปฏิบัติการประจำปี 2556
• สรุปแผนปฏิบัติการประจำปี 2555
• สรุปแผนปฏิบัติการประจำปี 2554
• สรุปแผนปฏิบัติการประจำปี 2553
• สรุปแผนปฏิบัติการประจำปี 2552
• สรุปแผนปฏิบัติการประจำปี 2551
• แผนพัฒนาฯ ประจำปี2556-2559
• แผนพัฒนาฯ ประจำปี2552-2555
• แผนพัฒนาฯ ประจำปี2547-2551
• ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2555
• ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2554
• ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2553
• ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2552
• ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2551

แบบฟอร์มงานวางแผน
• แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
• แบบฟอร์มเสนอโครงการ
• แบบฟอร์มสรุปโครงการ
• แบบฟอร์มปฏิทินปฏิบัติงาน
• แบบฟอร์ม สผ.1
• แบบฟอร์ม สผ.2
• แบบฟอร์ม สผ.3
• แบบฟอร์ม สผ.4
• แบบฟอร์ม สผ.5

การจัดวางระบบควบคุมภายใน
• คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
• คำอธิบาย
• ตัวอย่าง
• แบบฟอร์ม ปย.1(สำหรับหัวหน้างาน/หัวหน้าแผนก)
• แบบฟอร์ม ปย.2(สำหรับหัวหน้างาน/หัวหน้าแผนก)
• แบบฟอร์ม ปอ.1(สำหรับฝ่าย)
• แบบฟอร์ม ปอ.2(สำหรับฝ่าย)
• แบบฟอร์ม ปอ.3(สำหรับฝ่าย)

ระบบควบคุมผลงานเชิงประจักษ์
• คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
• ตัวชี้วัดและเกณฑ์ความสำเร็จ

กิจกรรม
สถิติ
เยี่ยมชม
23917  โฆษณา

RSS ข่าวการศึกษา
RSS
RSS ข่าวล่าสุด


วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.595101 sec.