Vijai หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   เอกสารของงานวิจัยดาวน์โหลดได้ที่นี้
(ดาวน์โหลด) : คู่มือ การเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ Smile

(ดาวน์โหลด) : แบบฟอร์มเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

(ดาวน์โหลด) : แบบเขียนรายงานการจัดทำโครงการ 

(ดาวน์โหลด) : เผยแพร่บทคัดย่อวิจัยในชั้นเรียนครู ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๕  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

(ดาวน์โหลด) : เผยแพร่บทคัดย่อวิจัยนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

(ดาวน์โหลด) : เอกสารประกอบขอรับทุนสนับสนุนวิจัย 

(ดาวน์โหลด) : เอกสารประกอบการสอนรายวิชาปฏิบัติการวิจัยการตลาด อ.สุพัตรา 
(ดาวน์โหลด) : เอกสารงานวิจัย สำหรับการ Present งานระดับชาติ 
(ดาวน์โหลด)  :  งานวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิจัยการตลาด 
                      ของ อ.สุพัตรา

(ดาวน์โหลด)  :  เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
                     (ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิจัย สถิติและการวิจัยการตลาด)

(ดาวน์โหลด)  :  ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน
(ดาวน์โหลด)  :  เล่มวิจัยชั้นเรียน
(ดาวน์โหลด)  :  สรุปวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
(ดาวน์โหลด)  :  รายชื่อเว็บไซต์งานวิจัยครู
สถิติ
เยี่ยมชม
21307  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.577242 sec.