DVE หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   หน้าหลัก
• โครงสร้างการบริหารงาน
• บุคลากร
• ขอบเขตการให้บริการ
• ปฎิทินการปฏิบัติงาน
• คำสั่งการปฏิบัติหน้าที่
• ติดต่อเรา

แผนการเรียนระบบทวิภาคี
• สาขาวิชาการบัญชี
• สาขาวิชาการตลาด
• สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
• สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
• สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
• สาขาวิชาการโรงแรม
• สาขาวิชาการท่องเที่ยว


แผนฝึกอาชีพ
• สาขาวิชาการบัญชี
• สาขาวิชาการตลาด
• สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
• สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
• สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
• สาขาวิชาการโรงแรม
• สาขาวิชาการท่องเที่ยว

นักศึกษาระบบทวิภาคี
• ปีการศึกษา 2560
• ปีการศึกษา 2559

ข้อมูลความร่วมมือทวิภาคี
• ปีการศึกษา 2560
• ปีการศึกษา 2559

ข้อมูลสถานประกอบการ
• ปีการศึกษา 2560
• ปีการศึกษา 2559

แบบสอบถามความพึงพอใจ
• สำหรับนักศึกษา
• สำหรับสถานประกอบการ


งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ยินดีต้อนรับ ^^


 
อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
วันที่ 30-31 ก.พ. 2562 พิธีมอบวุฒิบัตรสำเร็จการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ทวิภาคี) บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) นักศึกษา สาขาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติสก์
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-02-01 15:18:19 14
วันที่ 15-17 มกราคม 2562 ครูนิเทศออกนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพ ณ บริษัทเอ็มเคฯและบริษัทเซ็นทรัล จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-01-17 16:49:15 25
วันที่ 14 มกราคม 2562บริษัท CP All ร่วมหารือความร่วมือและการจัดทำหลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-01-17 16:46:34 22
วันที่ 14 ธันวาคม 2561นักศึกษาสาขาอาหารฯ การจัดการธุรกิจค้าปลีก โลจิสติกส์ เข้าฟังและสัมภาษณ์การฝึกอาชีพบริษัทเซ็นทรัลฯ เอ็มเคฯ และเอสแอนด์พี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-01-17 15:52:22 24
วันที่ 6 ธันวาคม 2561นักศึกษาสาขาการตลาด (ทวิภาคี) เข้าฟังและสัมภาษณ์การฝึกอาชีพบริษัทอิซูซุเชียงราย
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-01-17 15:45:38 20
ออกบูธ ตามโครงการห้องเรียนรู้และปฏิบัติการวิชาชีพ THAILAND 4.0 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าลอนดอนสตรีท พัฒนาการ กรุงเทพฯ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-12-20 21:17:53 252
การประชาสัมพันธ์โครงการทวิภาคีกับศูนย์การเรียน บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ่เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-12-20 21:11:29 260
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2560 ในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-10-31 01:21:44 405

ทั้งหมด


อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• ความหมายระบบทวิภาคี
• การฝึกงาน/การฝึกอาชีพ
• ขั้นตอนการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ
• หน้าที่ของสถานศึกษา
• หน้าที่ของสถานประกอบการ
• หน้าที่ของนักศึกษา
• หน้าที่ของครูนิเทศ

ระเบียบวิธีปฏิบัติงานอาชีวศึกษาทวิภาคี
• ขั้นตอนการฝึกงาน
• ขั้นตอนการฝึกอาชีพ
• ขั้นตอนการนิเทศนักศึกษา

ระเบียบ/กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับทวิภาคี
• มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาฯของสถานประกอบการ 2558

Download เอกสารทวิภาคี
• แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• แผ่นพับประชาสัมพันธ์ระบบทวิภาคี
• แนวปฏิบัติการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี
• สิทธิประโยชน์สถานประกอบการ
• เอกสารอบรมแผนการฝึกอาชีพ

WEB ที่เกี่ยวข้อง
• ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
• ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
• สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
• กรมการจัดหางาน
• กระทรวงแรงงาน
• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สถิติ
เยี่ยมชม
117055  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.623869 sec.