DVE หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   หน้าหลัก
• โครงสร้างการบริหารงาน
• บุคลากร
• ขอบเขตการให้บริการ
• ปฎิทินการปฏิบัติงาน
• คำสั่งการปฏิบัติหน้าที่
• ติดต่อเรา

แผนการเรียนระบบทวิภาคี
• สาขาวิชาการบัญชี
• สาขาวิชาการตลาด
• สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
• สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
• สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
• สาขาวิชาการโรงแรม
• สาขาวิชาการท่องเที่ยว


แผนฝึกอาชีพ
• สาขาวิชาการบัญชี
• สาขาวิชาการตลาด
• สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
• สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
• สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
• สาขาวิชาการโรงแรม
• สาขาวิชาการท่องเที่ยว

นักศึกษาระบบทวิภาคี
• ปีการศึกษา 2560
• ปีการศึกษา 2559

ข้อมูลความร่วมมือทวิภาคี
• ปีการศึกษา 2560
• ปีการศึกษา 2559

ข้อมูลสถานประกอบการ
• ปีการศึกษา 2560
• ปีการศึกษา 2559

แบบสอบถามความพึงพอใจ
• สำหรับนักศึกษา
• สำหรับสถานประกอบการ


งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ยินดีต้อนรับ ^^


 
อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
ออกบูธ ตามโครงการห้องเรียนรู้และปฏิบัติการวิชาชีพ THAILAND 4.0 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าลอนดอนสตรีท พัฒนาการ กรุงเทพฯ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-12-20 21:17:53 177
การประชาสัมพันธ์โครงการทวิภาคีกับศูนย์การเรียน บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ่เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-12-20 21:11:29 189
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2560 ในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-10-31 01:21:44 332
27 พค 60 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการเปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ (Excellent Model School : EMS) โดยมีนายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานและดร.อุดม รูปดี ผู้อำนวยการสถาบันฯภาคเหนือ 2 กล่าวรายงาน และนายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯกล่าวต้อนรับ โดยมีแขกเข้าร่วมงานได้แก่ ประธาน อศจ.ชร.และ ผอ.สถานศึกษาสังกัด อศจ.เชียงราย และคุณธัญภา เปมานุลักษณ์ ผอ.ส่วนประเมินผล สำนักงบประมาณ สำหรับสถานประกอบการ ได้แก่ บริษัท กลุ่มเช็นทรัล จำกัด บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-05-31 14:04:13 577
นิเทศครั้งที่ 2 วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ครูบดินทร์ ยอดประดิษฐ์ และครูรักิติ ศิริพรรณรัตน์ เข้านิเทศ นักศึกษาฝึกอาชีพ ระดับ ปวส.2 แผนกอาหารและโภชนาการ และนักศึกษา ระดับปริญญษตรี สาขวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ ณ สถานีที่ 1 เอ็มเค เรสโตรอง สาขาเซ็นทรัลเชียงราย สถานีที่ 2 ร้านยาโยอิ สาขาเซ็นทรัลเชียงราย สถานีที่ 3 ร้านแบล็ค แคน ยอน สาขาเว็นทรัลเชียงราย สถานีที่ 4 ร้านThe Salad House
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2016-09-14 18:29:37 1186
ครูอนุพล บุญศรี ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นิเทศ นักศึกษาฝึกอาชีพ ระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ ณ เอ็มเค สาขาบิ๊กซีสะพานควาย และเอ็มเคสาขาเซ็นทรัลเวิร์ด สาขาสยามพารากอน สาขา เซ็นจูรี่ อนุเสาวรีย์ และยาโยอิ สาขาเซ็นจูรี่ อนุเสาวรีย์ วันที่ 22 กรกฏาคม 2559
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2016-09-14 16:27:18 633
ครูรักิติ ศิริพรรณรัตน์ ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เข้านิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพ ระดับ ปวส. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ ยาโยอิ สาขาฟอร์จูนทาวน์ ยาโยอิ สาขาเซ็นทรับพระรามเก้า เอ็มเค สาขาเซ็นทรัลพระรามเก้า เอ็มเค สาขาโลตัสฟอร์จูน วันที่ 22 กรกฏาคม 2559
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2016-09-14 16:14:17 551
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรม Open house การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2559 ณ ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2016-07-18 22:09:40 691

ทั้งหมด


อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• ความหมายระบบทวิภาคี
• การฝึกงาน/การฝึกอาชีพ
• ขั้นตอนการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ
• หน้าที่ของสถานศึกษา
• หน้าที่ของสถานประกอบการ
• หน้าที่ของนักศึกษา
• หน้าที่ของครูนิเทศ

ระเบียบวิธีปฏิบัติงานอาชีวศึกษาทวิภาคี
• ขั้นตอนการฝึกงาน
• ขั้นตอนการฝึกอาชีพ
• ขั้นตอนการนิเทศนักศึกษา

ระเบียบ/กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับทวิภาคี
• มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาฯของสถานประกอบการ 2558

Download เอกสารทวิภาคี
• แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• แผ่นพับประชาสัมพันธ์ระบบทวิภาคี
• แนวปฏิบัติการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี
• สิทธิประโยชน์สถานประกอบการ
• เอกสารอบรมแผนการฝึกอาชีพ

WEB ที่เกี่ยวข้อง
• ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
• ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
• สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
• กรมการจัดหางาน
• กระทรวงแรงงาน
• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สถิติ
เยี่ยมชม
114307  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.634280 sec.