DVE หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา 
ออกบูธ ตามโครงการห้องเรียนรู้และปฏิบัติการวิชาชีพ THAILAND 4.0 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าลอนดอนสตรีท พัฒนาการ กรุงเทพฯ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-12-20 21:17:53 60
การประชาสัมพันธ์โครงการทวิภาคีกับศูนย์การเรียน บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ่เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-12-20 21:11:29 58
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2560 ในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-10-31 01:21:44 159
27 พค 60 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการเปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ (Excellent Model School : EMS) โดยมีนายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานและดร.อุดม รูปดี ผู้อำนวยการสถาบันฯภาคเหนือ 2 กล่าวรายงาน และนายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯกล่าวต้อนรับ โดยมีแขกเข้าร่วมงานได้แก่ ประธาน อศจ.ชร.และ ผอ.สถานศึกษาสังกัด อศจ.เชียงราย และคุณธัญภา เปมานุลักษณ์ ผอ.ส่วนประเมินผล สำนักงบประมาณ สำหรับสถานประกอบการ ได้แก่ บริษัท กลุ่มเช็นทรัล จำกัด บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-05-31 14:04:13 332
นิเทศครั้งที่ 2 วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ครูบดินทร์ ยอดประดิษฐ์ และครูรักิติ ศิริพรรณรัตน์ เข้านิเทศ นักศึกษาฝึกอาชีพ ระดับ ปวส.2 แผนกอาหารและโภชนาการ และนักศึกษา ระดับปริญญษตรี สาขวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ ณ สถานีที่ 1 เอ็มเค เรสโตรอง สาขาเซ็นทรัลเชียงราย สถานีที่ 2 ร้านยาโยอิ สาขาเซ็นทรัลเชียงราย สถานีที่ 3 ร้านแบล็ค แคน ยอน สาขาเว็นทรัลเชียงราย สถานีที่ 4 ร้านThe Salad House
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2016-09-14 18:29:37 998
ครูอนุพล บุญศรี ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นิเทศ นักศึกษาฝึกอาชีพ ระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ ณ เอ็มเค สาขาบิ๊กซีสะพานควาย และเอ็มเคสาขาเซ็นทรัลเวิร์ด สาขาสยามพารากอน สาขา เซ็นจูรี่ อนุเสาวรีย์ และยาโยอิ สาขาเซ็นจูรี่ อนุเสาวรีย์ วันที่ 22 กรกฏาคม 2559
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2016-09-14 16:27:18 450
ครูรักิติ ศิริพรรณรัตน์ ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เข้านิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพ ระดับ ปวส. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ ยาโยอิ สาขาฟอร์จูนทาวน์ ยาโยอิ สาขาเซ็นทรับพระรามเก้า เอ็มเค สาขาเซ็นทรัลพระรามเก้า เอ็มเค สาขาโลตัสฟอร์จูน วันที่ 22 กรกฏาคม 2559
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2016-09-14 16:14:17 381
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรม Open house การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2559 ณ ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2016-07-18 22:09:40 427
14 ก.ค. 59 นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ พร้อมด้วยคณผู้บริการ ครูและนักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรม : อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. ถึง 29 ก.ย. 59 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2016-07-18 21:58:43 365
นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการ ประธานในพิธีเปิดอบรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมการอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนนักศึกษา ระบบทวิภาคี ตามโครงการเพิ่มขีดความสามารถทางภาษาจีน สำหรับนักศึกษา ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 29 กันยายน 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2016-07-18 21:52:43 854
กิจกรรมโครงการทวิภาคี กับศูนย์การเรียน บริษัท เอส แอนด์ พี ซินเคท จำกัด (มหาชน) วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 2(ห้อง 633) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2016-07-18 21:44:42 350
นิเทศครั้งที่ 2 วันที่ 9 กรกฎาคม และวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ครูปนัดดา พึ่งศิลป์ และครูอนุพล บุญศรี เข้านิเทศ นักศึกษาฝึกอาชีพ ระดับ ปวส.2 แผนกอาหารและโภชนาการ และนักศึกษา ระดับปริญญษตรี สาขวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ ณ สถานีที่ 1 โรงแรมวังคำ สถานีที่ 2 บ้านชลสุวรรร สปา สถานีที่ 3 ร้านมโนรมย์ สถานีที่ 4 และสถานี 5 ครัวสุโขทัย เรสโตรอง
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2016-07-18 21:25:16 262
นายอุดม รูปดี ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และนายศรากร บุญปถัมภ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เข้าร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการมอบทุนการศึกษา MK และเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา การจัดสร้างห้องศูนย์การเรียนรู้ MK วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กิจกรรม

เมื่อ : 2016-06-23 01:46:27 328
ครูณัฐฐิติ บุญทรง ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เข้านิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพ ระดับ ปวส. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ ยาโยอิ สาขาฟอร์จูนทาวน์ ยาโยอิ สาขาเซ็นทรับพระรามเก้า เอ็มเค สาขาเซ็นทรัลพระรามเก้า เอ็มเค สาขาโลตัสฟอร์จูน เอ็มเค สาขาเซ็นทรัลเชียงราย และยาโยอิ สาขาเซ็นทรัลเชียงราย วันที่ 30 พฤษภาคม 2559
กิจกรรม

เมื่อ : 2016-06-21 01:36:56 308
ครูปนัดดา พึ่งศิลป์ ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นิเทศ นักศึกษาฝึกอาชีพ ระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ ณ เอ็มเค สาขาบิ๊กซีสะพานควาย และเอ็มเคสาขาเซ็นทรัลเวิร์ด สาขาสยามพารากอน สาขา เซ็นจูรี่ อนุเสาวรีย์ และยาโยอิ สาขาเซ็นจูรี่ อนุเสาวรีย์ วันที่ 27 พฤษภาคม 2559
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2016-06-21 01:30:20 313
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ ๒ โดย ท่านผู้อำนวยการสถาบัน ท่าน ผอ. อุดม รูปดี และ ท่าน ผอ.ปริวิชญ์ ไชยปรเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมกับ คณะผู้บริหารจาก บริษัท MK Restaurant Group. นายแพทย์พิฑูรย์ มณีไพโรจน์ ผู้บริหารและคณะทีมงานฝ่ายอบรมของบริษัท เข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงานเยี่ยมชมวิทยาลัย เพื่อดำเนินการจัดทำการห้อง MK Brind Center ณ.ห้องประชุมเอื้องเงิน วันที่ 23 พฤษภาคม 2559
กิจกรรม

เมื่อ : 2016-06-20 04:49:47 378
รองฯศรากร บุญปถัมภ์ รองผู้อำนายการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นำนักศึกษาแผนกอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี) จำนวน 6 คน เข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรนักศึกษาทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2558 ของ บริษัท MK Restaurant Group
กิจกรรม

เมื่อ : 2016-06-20 04:13:36 305
8 เม.ย.59 ผอ.ปริวิชญ์ และรองฯศรากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เข้านิเทศนักศึกษาทวิภาคี ปวส แผนกอาหาร โครงการเรียนในสถานประกอบการกับบริษัทเอ็มเค และยาโยอิ สาขาเซ็นจูรี่ อนุเสาวรีย์. และนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ ฝึกอาชีพ เอ็มเค สาขาบิ๊กซีสะพานควาย กรุงเทพมหานคร
กิจกรรม

เมื่อ : 2016-04-09 04:14:21 294
4 เม.ย.59 นิเทศนักศึกษาปริญญาตรี ฝึกอาชีพ บ.MK
กิจกรรม

เมื่อ : 2016-04-05 17:43:01 285
20 มี.ค.59 นำนักศึกษาระบบทวิภาคีเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ เป็นเวลา 1 ปี ที่บริษัท MK Restaurant จำกัด ประกอบด้วย ปวส.สาขาวิชาโลจิสติกส์ จำนวน 17 คน สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 25 คน และนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ จำนวน 7 คน รวมทั้งสิ้น 49 คน
กิจกรรม

เมื่อ : 2016-03-21 23:27:03 320
กำลังแสดงหน้า 1/2
<<
1
2
->
>>

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.479663 sec.