ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่โฮมเพจ ครูสุริยา ต๊ะศรีเรือน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
 
suriyacomit banner.jpg
 

นายสุริยา  ต๊ะศรีเรือน
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 http://suriyaComIT.cvc.ac.th/cvc2011/

ผลงานนักเรียน นักศึกษา

กิจกรรม

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์


qrcode-elearning60.jpg

https://goo.gl/7zzR55
E-learning ครูสุริยา  ต๊ะศรีเรือน

สื่อการสอน รายวิชา การผลิตสื่อดิจิตอล รหัสวิชา 2901 9006
คลิกที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1it6iTWcjNFB3w_YgnomU-8L0gskyRUaG


การวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา ดาว์นโหลด คลิกที่นี่

การวิเคราะห์หลักสูตร รายวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ รหัสวิชา 3901 2119 คลิกที่นี่


 

สถิติเยี่ยมชม

25519

โฆษณา