นายสุริยา  ต๊ะศรีเรือน
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


ผลงานนักเรียน นักศึกษา

กิจกรรม

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์


qrcode-elearning60.jpg

https://goo.gl/7zzR55
E-learning ครูสุริยา  ต๊ะศรีเรือน

 
การวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา ดาว์นโหลด คลิกที่นี่
 
*** เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ระบบคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ รหัสวิชา 20901-1005 ***
คลิกที่นี่

การวิเคราะห์หลักสูตร รายวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ รหัสวิชา 3901 2119 คลิกที่นี่
 
 
 
 
 

 
รางวัล ครูผู้สอนอาชีวศึกษาดีเด่น (ปวช.) ปี 2563 ระดับจังหวัด จังหวัดเชียงราย
 

สถิติเยี่ยมชม

36720