suriyaComIT หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่โฮมเพจ ครูสุริยา ต๊ะศรีเรือน
suriyacomit banner.jpg

นายสุริยา  ต๊ะศรีเรือน
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 http://suriyaComIT.cvc.ac.th/cvc2011/ข้อมูลพื้นฐาน
• ประวัติการศึกษา
• ประสบการณ์การทำงาน

ผลงานนักเรียน นักศึกษา
• รายวิชาระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ

งานวิจัย
• วิจัยในชั้นเรียน
• ตัวอย่างการศึกษาฯ

แผนการจัดการเรียนรู้
• ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
• ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
• ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
• ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
• ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
• ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

สื่อการเรียนการสอน
• VDO ประกอบการเรียน การสอน
• เอกสารประกอบการสอน
• e-learning

กำหนดการสอน Course Syllabus
• กำหนดการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
• กำหนดการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
• กำหนดการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
• กำหนดการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
• กำหนดการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
• กำหนดการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
• กำหนดการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

กิจกรรม

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร
การอบรมหลักสูตรระยะสั้น วิชาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในสำนักงาน สำหรับพระภิกษุสงฆ์ และสามเณร วัดพระสิงห์ พระอารามหลวง จังหวัดเชียงราย จำนวน 45 ชั่วโมง
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-09-03 21:33:01 81 0
สื่อการเรียนรู้ AR รายวิชา ความรู้ในงานอาชีพ เรื่อง มาตรฐานอาชีพ ระดับชั้น ปวช.1
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-07-05 18:02:12 77 0
การอบรมสื่อเสมือนจริงแบบปฏิสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยี AR บนมือถือและแท็ปเล็ต
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-07-03 21:02:52 84 0
แบบทดสอบ อบรมระยะสั้นหลักสุตร ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ เรื่อง ระบบปฏิบัติการ 2560
เมื่อ : 2017-04-01 07:42:44 140 0 ข่าวสาร
QR Code ตารางการใช้ห้องประชุม
เมื่อ : 2017-03-01 06:47:06 118 0 ข่าวสาร
7 วิธีเรียนเก่ง คนหัวไม่ดีก็เรียนเก่งได้..
เมื่อ : 2016-04-26 06:59:30 193 0 ข่าวสาร
รู้จักกับ PhoneGap เครื่องมือพัฒนา Mobile Apps แบบ Cross Platform ด้วย HTML5/Javascript/CSS
เมื่อ : 2016-03-23 05:42:06 434 0 ข่าวสาร
สระลอยใน Photoshop สำหรับภาษาไทย แก้ได้ง่ายๆ
เมื่อ : 2016-03-23 05:39:40 289 0 ข่าวสาร

ทั้งหมด


บทความ
ค้นหา 
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย พิธีปิดศูนย์ Fix it Center Thailand 4.0 ณ เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ 10 กันยายน 2560 กิจกรรมสอนทำดอกไม้จันทร์ สอนทำบัญชีครัวเรือน สอนทำอาหาร และกิจกรรมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ จากความรู้ สู่การปฏิบัติ 'อาชีวะ เรียนดี มีงานทำ'

เมื่อ : 2017-09-12 05:38:01 64 0
โครงการสร้างความเข้าใจทวิภาคี อ.กรอ.อศ.กลุ่มโรงแรมและการท่องเที่ยว

เมื่อ : 2017-09-07 00:46:20 80 0

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
QR e - learning Suriya Thasriruen
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-02-28 00:25:59 128
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
ผลงาน

เมื่อ : 2017-03-01 17:59:20 101

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
16777  โฆษณา


วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.784287 sec.