V-COP หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ


๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕   แก้ไขล่าสุดเมื่อ 5 กันยายน ๒๕๕๕

วิธีการเข้าระบบ และกรอกข้อมูล สำหรับนักเรียน นักศึกษา

ระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย


ขั้นตอนที่ 1
 คลิก

ขั้นตอนที่ 2
 กรอกข้อมูล Username และ Password ลงในตารางสำหรับคนหางาน เข้าระบบ

สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ไม่เคยเข้าใช้งาน หรือใช้งานครั้งแรกให้คลิกที่  จะปรากฏตารางขึ้นมา ให้นักเรียนกรอกข้อมูล จังหวัด สถาบันการศึกษา รหัสนักศึกษา 10 หลัก เลขที่บัตรประชาชน วันเดือนปีเกิดตามรูปภาพ ดังนี้

ตัวอย่าง
ขั้นตอนที่ 3
 การเข้าสู่ระบบได้เจอข้อความว่า ''ข้อมูลของท่านอยู่ในระบบ ท่านสามารถเข้าใช้งานระบบได้'' แสดงว่ามีชื่อในระบบแล้ว นักเรียน นักศึกษาสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ให้คลิก Login เข้าสู่ระบบ
 
สำหรับนักเรียน นักศึกษาคนใด ที่เข้าแล้วพบข้อความว่า ''ไม่พบ ข้อมูลการลงทะเบียนของท่านโปรดตรวจสอบกับทางสถาบันการศึกษาของท่านใหม่'' ให้นักเรียน นักศึกษา แจ้งได้ทีั่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย บริเวณอาคาร 1 ชั้นที่ 1ขั้นตอนที่ 4
  เมื่อเข้าสู่ระบบ ตรวจสอบชื่อ - สกุล ของนักเรียน นักศึกษาว่าเป็นชื่อของตนหรือไม่


ขั้นตอนที่ 5  ให้นักเรียนนักศึกษา ทำการแก้ไขข้อมูลมีทั้งหมด 4 เมนู ดังนี้ '' 1.กำหนดสถานะปัจจุบัน / 2.แก้ไขประวัติ Resume / 3.แนบรูปถ่าย / 4.เปลี่ยนรหัสผ่าน'' เมื่อกรอกครบ นักเรียนนักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลตนเองได้ที่ ''แสดงผล Resume'' 


ขั้นตอนที่ 5.1 การกรอกข้อมูล ''กำหนดสถานะปัจจุบัน''


ให้คลิกสถานะที่ต้องการตามความเป็นจริง และคลิกที่ 
เมื่อกำหนดสถานะเรียบร้อยแล้วจะปรากฏ ดังนี้


ขั้นตอนที่ 5.2 การกรอกข้อมูล ''แก้ไขประวัติ Resume'
การกำหนดสถานะส่วนตัวเปิดเผยข้อมูล  ดังนี้
 ให้เลือก ยินยอม และคลิกบันทึก

และมีส่วนย่อยแต่ละส่วน และต้องบันทึกทีละส่วน โดยมีทั้งหมด 8 ส่วน ดังนี้ ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลทั่วไป ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประวัติการฝึกอบรม ความสามารถด้านภาษา เกียรติบัตร/ผลงาน

ขั้นตอนที่ 5.3 การกรอกข้อมูล ''แนบรูปถ่าย'' 

อ่านข้อความตามข้อแนะนำ และเลือกใช้รูปที่สุภาพเรียบร้อย

ขั้นตอนที่ 5.4 การกรอกข้อมูล ''เปลี่ยนรหัสผ่าน'' 

การเปลี่ยน Username และ Password ใหม่ ให้กำหนด Username และ Password ใหม่แล้วคลิกที่ บันทึก

ขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบความถูกต้องได้ที่จากเมนู ''แสดงผล Resume''

ขั้นตอนที่ 7 การออกจากระบบ ให้ทำการคลิกที่ ''ออกจากระบบ''

เสร็จสิ้นการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว สำหรับนักเรียน นักศึกษาเรียบร้อย๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕
  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23 สิงหาคม ๒๕๕๕
นักเรียน นักศึกษา สามารถดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ เพื่อใช้ในการกรอกข้อมูลได้ที่ 
(คู่มื่อนี้ได้จาก คณะกรรมการบริหารความร่วมมือ ผลิตและพัฒนาศักยภาพกำลังคนอาชีวศึกษา Vocational Co-Opertion ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา : http://www.v-cop.net)

๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
   แก้ไขล่าสุดเมื่อ 21 สิงหาคม ๒๕๕๕
เชิญชวนให้นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๑ และ ปวส.๑ บันทึกข้อมูลส่วนตัวในศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา(V-COP) และนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๒ ปวช.๓ และ ปวส.๒ ได้ปรับปรุงข้อมูลเดิมให้เป็นปัจจุบัน
สถิติ
เยี่ยมชม
22250  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.553749 sec.