BI หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

<><><><><><><>
• หน้าแรก
• ข้อมูลโครงการ
• โครงสร้างองค์กร
• แผนการดำเนินงาน
• โครงการและกิจกรรม
• แผนธุรกิจ
• ผลงาน

<><><><><><><>

นวัตกรรม/โครงงาน/สิ่งประดิษฐ์
• ประจำปีการศึกษา 2552
• ประจำปีการศึกษา 2553
• ประจำปีการศึกษา 2554
• ประจำปีการศึกษา 2555
• ประจำปีการศึกษา 2556

<><><><><><><>

ดาวน์โหลด
• ปฏิทินดำเนินงาน
• คู่มือศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

<><><><><><><>


         ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 'ชมพูพันธ์ทิพย์' เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจในท้องถิ่นได้รับความรู้ มีประสบการณ์ ในการประกอบธุรกิจตลอดจนสามารถดำเนินธุรกิจในรูปแบบของตนได้ โดยการนำองค์ความรู้ และศักยภาพของคณาจารย์และบุคลากรภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย รวมถึงเครือข่ายพันธมิตร  มาให้การส่งเสริมสนับสนุน นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจให้มีความรู้ และทักษะในการประกอบธุรกิจต่อไปข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ 'อาชีวสร้างสรรค์ แปรผันสู่ธุรกิจ' ปีที่ 2
ข่าวสาร
เมื่อ : 2013-10-01 21:34:59 1614 0
สมศ.มาดูงานหนึ่งวิทยาลัยหนึ่งธุรกิจ
ข่าวสาร
เมื่อ : 2013-10-01 19:46:41 1620 0
โครงการกรุงไทยยุววาณิช
ข่าวสาร
เมื่อ : 2013-10-01 19:19:33 1573 0
โครงการซักอบรีด
เมื่อ : 2013-10-01 15:32:36 1978 0 ข่าวสาร
โครงการกรุงไทยยุววาณิช ประจำปี 2555...
เมื่อ : 2013-09-30 01:48:47 1825 0 ข่าวสาร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาตวรเยี่ยมศูนย์บ่มเพาะ...
เมื่อ : 2013-09-24 22:44:24 1331 0 ข่าวสาร
ศึกษาดูงานบ่มเพาะ
เมื่อ : 2013-09-24 21:57:53 1251 0 ข่าวสาร

ทั้งหมด


กิจกรรม

เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง

<><><><><><><><><><>
• สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและอาชีพ
• หอการค้าจังหวัดเชียงราย
• ธนาคารออมสิน
• อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
• พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย
• พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
• SME Bank

<><><><><><><><><><>

สถิติ
เยี่ยมชม
22163  โฆษณา


วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.625820 sec.