ยินดีต้อนรับสู่คนบัญชี @ ตะวัน...รอนรอน....
QR code.pngนายโพธิ์ตะวัน ทีโยตระกูล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
บธ.บ.(การบัญชี)
ศษ.ม.(อาชีวศึกษา)

สืบค้นข้อมูล

หนังสือพิมพ์

โทรทัศน์

เกี่ยวกับผู้สอน

แจ้งข่าวบอกกล่าว
1. เดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน ครูไม่อยู่ไปราชการที่อุบลราชธานี
2. ให้นักศึกษาระดับ ปวส. ที่จะออกฝึกงานในสถานประกอบการ
    มาพร้อมกันเพื่อรับการชี้แจงที่ห้อง 631 ในวันที่ 16 พฤษภาคม
    เวลา 09.00 น. ห้ามพลาดเด็ดขาด

สถิติเยี่ยมชม

67291