ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจครูจักร
นายอนุพล  บุญศรี
แผนกอาหารและโภชนาการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
Gmail:anupon020@Gmail,com

ดาวน์โหลด.png

เกี่ยวกับผู้สอน

กิจกรรม

กระดานข่าว
วันที่ 12 มีนาคม 2562 อนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 13 มีนาคม 2562 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 14-15 มีนาคม 2562 ลงทะเบียนสอบแก้ตัว และลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2

วันที่ 18-21 มีนาคม 2562 สอบแก้ตัว

 วันที่ 26 มีนาคม 2562 ประกาศผลสอบแก้ตัว 
สถิติเยี่ยมชม

13518

โฆษณา