ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจครูจักร
นายอนุพล  บุญศรี
แผนกอาหารและโภชนาการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
Gmail:anupon020@Gmail,com

ดาวน์โหลด.png

เกี่ยวกับผู้สอน

กิจกรรม

กระดานข่าว

วันที่ 18 พฤษภาคม  2563  เปิดภาคดรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563


วันที่ 1 - 17 พฤษภาคม  2563 ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563


วันที่ 5 มีนาคม 2563  ประกาศผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562


วันที่ 22 กุมภาพันธ์  2563  ปิด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562


  

สถิติเยี่ยมชม

36461

โฆษณา