150522141408 หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ครูสุนิสา รัตนประยูร
ครูแผนกวิชาการบัญชี


รายวิชาที่สอน
2200-1002 วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1
2200-1003 วิชาการบัญชีเบื้องต้น 2
2201-2103 วิชาการประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี
2201-2102 วิชาการบัญชีเช่าซื้อและฝากขาย
4201-2001 วิชาการบัญชีขั้นต้น (ป.ตรี)
2201-2002 วิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน
2201-2001 วิชาการบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า

ตารางสอน
เทอม 1 ปีการศึกษา 2559

เกี่ยวกับครู
ประวัติส่วนตัว

กิจกรรม


ข่าวสาร
เรียนบัญชีง่ายนิดเดียว
ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-09-19 17:30:15 14 0 Approve Register User Only
ความคิดเห็นเรื่อง 'การปฏิรูปการศึกษา'
ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-05-03 10:33:47 83 0 Approve
Update สถานการณ์ล่าสุดเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-03-22 19:28:57 61 0 Approve
เผยร่างมาตรฐานวิชาชีพครูอาเซียน
เมื่อ : 2016-09-21 18:40:17 250 0 ข่าวสาร
ผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อนอะไรได้บ้าง?
เมื่อ : 2016-09-12 20:04:08 259 0 ข่าวสาร

ทั้งหมด


บทความ
ค้นหา 
วิจัยในชั้นเรียน 1/2559
ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2016-09-19 21:49:55 934 0
'ใครบ้างต้องเสียภาษี ' ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2016-08-18 15:50:44 333 0

ทั้งหมด


ภาพกิจกรรมต่างๆ
ค้นหา
การประเมินหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (การบัญชี) ทลบ. 2/2560 เมื่อ 30 ก.ย. 2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-10-13 18:35:18 0
โครงการอบรมทักษะโปรมแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีสมาร์ทบิท (Smart Biz)
กิจกรรม

เมื่อ : 2018-10-13 18:18:10 1
อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารทางวิชาการ (1-3 พ.ค. 2561) ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
ผลงาน

เมื่อ : 2018-05-03 18:27:13 48
นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 (24 มี.ค. 2561)
กิจกรรม

เมื่อ : 2018-05-03 17:54:59 46
อบรมให้ความรู้กิจกรรมกิจกรรมสร้างวิทยากรเครือข่ายเฝ้าระวังการใช้แรงงาน (28 มี.ค.2561) ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม
กิจกรรม

เมื่อ : 2018-05-03 17:14:01 46
อบรมหลักสูตรระยะสั้น ในการจัดทำบัญชี ให้กับกลุ่มพัฒนาสตรี จ.เชียงราย รุ่นที่ 2 วันที่ 10 – 11 เมษายน 2561 ณโรงแรมไดมอนด์ ปาร์คอินน์ เชียงรายรีสอร์ท
กิจกรรม

เมื่อ : 2018-05-03 17:06:02 50
เป็นวิทยากร และนำนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี อบรมหลักสูตรระยะสั้น (E to E ครั้งที่ 2) “หลักสูตรบัญชี Home Stay” ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านห้วยมะเกลี้ยง
กิจกรรม

เมื่อ : 2018-03-22 19:37:22 56
อบรมหลักสูตรระยะสั้น ในการจัดทำบัญชี ให้กับกลุ่มพัฒนาสตรี จ.เชียงราย รุ่นที่ 1 วันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณโรงแรมไดมอนด์ ปาร์คอินน์ เชียงรายรีสอร์ท
กิจกรรม

เมื่อ : 2018-03-22 19:33:40 49

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
5824  บทความล่าสุด
05/10/2561 : ตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2561
สร้างโดย : CVC
05/10/2561 : ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2561
สร้างโดย : CVC
04/10/2561 : ขั้นตอนการดำเนินการซ่อมกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561
สร้างโดย : CVC
เรียนบัญชีง่ายนิดเดียว
สร้างโดย : 150522141408
03/08/2561 : ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
สร้างโดย : CVC
09/07/2561 : แบบฟอร์มโครงการแผนประจำปีงบประมาณ 2562
สร้างโดย : CVC
06/07/2561 : รูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ชุมชนบ้านห้วยมะเกลี้ยง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
สร้างโดย : CVC
06/07/2561 : บทคัดย่อ การประเมินโครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง สาขาการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
สร้างโดย : CVC
04/06/2561 : เอกสารการอบรม PLC และ ID Plan [ดาวน์โหลด]
สร้างโดย : CVC
21/5/2561 : เครื่องมือเก็บข้อมูล 4 มาตรฐาน
สร้างโดย : CVC


วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 1.053666 sec.