AVRoomcvc หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

banner1.jpg


หน้าหลัก
• แผนผังการบริหารงาน
• บุคลากรปฏิบัติงาน
• ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่
• บันทึกข้อความ
• คำสั่งการปฏิบัติหน้าที่
• ติดต่อเรา

บัญชีสื่อการเรียนการสอน
ประเภทวิชาพื้นฐาน
• ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
• ประเภทวิชาคหกรรม
• ประเภทวิชาศิลปกรรม
• ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ประเภทวิชาคหกรรม

การเผยแพร่สื่อการเรียนการสอน
• ประเภทวิชา พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
• ประเภทวิชา ศิลปกรรม
• ประเภทวิชา คหกรรม
• ประเภทวิชา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว/โรงแรม
• ประเภทวิชา สามัญสัมพันธ์

Download เอกสาร
• แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม
• แบบฟอร์มผลิตสื่อการเรีัยนการสอน
• แบบฟอร์มการขอใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

ห้องประชุม ๒ (๖๓๓)
• ขั้นตอนการขอใช้ห้องประชุม


ข่าวสาร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จัดประชุมประจำเดือน เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-05-23 17:45:29 397 0
Google เปิดตัว Hangouts Meet อุปกรณ์เพื่อการประชุมที่สมบูรณ์แบบ
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-11-14 20:10:22 794 0
สื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม AR
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-07-05 17:57:20 553 0
การให้บริการงานสื่อการเรียนการสอน
เมื่อ : 2017-06-30 19:46:48 642 0 ข่าวสาร
ดาว์นโหลดธีม power point
เมื่อ : 2017-06-13 18:29:32 631 0 ข่าวสาร
เอกสารจัดทำแผนจัดการเรียนรู้ PJBL
เมื่อ : 2017-04-10 18:44:56 392 0 ข่าวสาร
วิธีการใช้งานตารางการใช้ห้องประชุม
เมื่อ : 2017-03-21 15:40:56 387 0 ข่าวสาร
QR Code ตารางการใช้ห้องประชุม
เมื่อ : 2017-03-21 05:51:11 430 0 ข่าวสาร

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-05-23 18:12:17 296
งานสื่อการเรียนการสอน ให้บริการ อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ภายในห้อง ประชุม ๒ (๖๓๓)
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2015-10-21 21:56:49 618

ทั้งหมด


โครงการพัฒนาองค์ความรู้
• การผลิตสื่อ e-Book
• การผลิตสื่อ Google App
• การผลิตสื่อ อิเล็กทรอนิกส์
• การผลิตสื่อ e-Learning

Download องค์ความรู้
• สื่อการเรียนการสอน คืออะไร???
• กลยุทธิ์การผลิต e-Book แบบมืออาชีพ
• The Art of Maya
• ผลิตรายการโทรทัศน์

WEB Link...
• คลังสื่อการสอน (DLIT Resources)
• คลังสื่อการสอน (CAI Project)
• การศึกษาทางไกล (eDLTV)
• e-Learning เพื่อพัฒนาอาชีพ
• โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล

สถิติ
เยี่ยมชม
21606  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.735400 sec.