AVRoomcvc หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

banner1.jpg


หน้าหลัก
• แผนผังการบริหารงาน
• บุคลากรปฏิบัติงาน
• ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่
• บันทึกข้อความ
• คำสั่งการปฏิบัติหน้าที่
• ติดต่อเรา

บัญชีสื่อการเรียนการสอน
ประเภทวิชาพื้นฐาน
• ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
• ประเภทวิชาคหกรรม
• ประเภทวิชาศิลปกรรม
• ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ประเภทวิชาคหกรรม

การเผยแพร่สื่อการเรียนการสอน
• ประเภทวิชา พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
• ประเภทวิชา ศิลปกรรม
• ประเภทวิชา คหกรรม
• ประเภทวิชา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว/โรงแรม
• ประเภทวิชา สามัญสัมพันธ์

Download เอกสาร
• แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม
• แบบฟอร์มผลิตสื่อการเรีัยนการสอน
• แบบฟอร์มการขอใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

ห้องประชุม ๒ (๖๓๓)
• ขั้นตอนการขอใช้ห้องประชุม


ข่าวสาร
Google เปิดตัว Hangouts Meet อุปกรณ์เพื่อการประชุมที่สมบูรณ์แบบ
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-11-14 20:10:22 101 0
แห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-07-12 16:32:57 133 0
ผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี เข้าศึกษาดูงาน แผนกวิชาการโรงแรมและบริการ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-07-06 17:40:50 98 0
จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการประกอบอาหารยุโรป วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
เมื่อ : 2017-07-06 17:36:45 112 0 ข่าวสาร
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ ๒๕๖๐
เมื่อ : 2017-07-06 17:32:45 102 0 ข่าวสาร
การประเมินสถานที่เรียนรู้เฉพาะทางอาชีวศึกษา ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
เมื่อ : 2017-07-06 17:27:46 104 0 ข่าวสาร
สื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม AR
เมื่อ : 2017-07-05 17:57:20 91 0 ข่าวสาร
การให้บริการงานสื่อการเรียนการสอน
เมื่อ : 2017-06-30 19:46:48 111 0 ข่าวสาร

ทั้งหมด


บทความ
ค้นหา 


เมื่อ : 2017-12-19 20:11:42 29 0

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
ห้องชุมพูพันธุ์ทิพย์
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2016-05-27 06:20:20 160
sห้อง314
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2016-05-27 06:07:52 144
ห้อง311
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2016-05-27 06:00:54 147
สำนักงานบริการแก่นักเรียน นักศึกษา
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2016-02-08 20:03:32 191
ธนาคารออมสินร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายฝึกอบรมอาชีพในโครงการ'นวดแผนไทย สร้างรายได้ แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน' 27-31 ตุลาคม 2558
กิจกรรม

เมื่อ : 2015-10-27 17:19:26 219
งานสื่อการเรียนการสอน ให้บริการ อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ภายในห้อง ประชุม ๒ (๖๓๓)
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2015-10-21 21:56:49 240

ทั้งหมด


โครงการพัฒนาองค์ความรู้
• การผลิตสื่อ e-Book
• การผลิตสื่อ Google App
• การผลิตสื่อ อิเล็กทรอนิกส์
• การผลิตสื่อ e-Learning

Download องค์ความรู้
• สื่อการเรียนการสอน คืออะไร???
• กลยุทธิ์การผลิต e-Book แบบมืออาชีพ
• The Art of Maya
• ผลิตรายการโทรทัศน์

WEB Link...
• คลังสื่อการสอน (DLIT Resources)
• คลังสื่อการสอน (CAI Project)
• การศึกษาทางไกล (eDLTV)
• e-Learning เพื่อพัฒนาอาชีพ
• โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล

สถิติ
เยี่ยมชม
11573  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.740676 sec.