AVRoomcvc หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

banner1.jpg


หน้าหลัก
• แผนผังการบริหารงาน
• บุคลากรปฏิบัติงาน
• ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่
• บันทึกข้อความ
• คำสั่งการปฏิบัติหน้าที่
• ติดต่อเรา

บัญชีสื่อการเรียนการสอน
ประเภทวิชาพื้นฐาน
• ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
• ประเภทวิชาคหกรรม
• ประเภทวิชาศิลปกรรม
• ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ประเภทวิชาคหกรรม

Download เอกสาร
• แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม
• แบบฟอร์มผลิตสื่อการเรีัยนการสอน
• แบบฟอร์มการขอใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

ห้องประชุม ๒ (๖๓๓)
• ขั้นตอนการขอใช้ห้องประชุม


ข่าวสาร
ดาว์นโหลดธีม power point
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-06-13 18:29:32 52 0
เอกสารจัดทำแผนจัดการเรียนรู้ PJBL
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-04-10 18:44:56 24 0
วิธีการใช้งานตารางการใช้ห้องประชุม
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-03-21 15:40:56 44 0
QR Code ตารางการใช้ห้องประชุม
เมื่อ : 2017-03-21 05:51:11 46 0 ข่าวสาร
ตารางการใช้ห้องประชุม
เมื่อ : 2017-02-28 22:07:18 88 0 ข่าวสาร
เอกสารคู่มือ e-Portfolio
เมื่อ : 2017-02-04 21:24:59 91 0 ข่าวสาร
Smart Class Room
เมื่อ : 2016-07-30 22:58:59 103 0 ข่าวสาร
Application EchoEnglish เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของคนไทยทุกคน สามารถดาวน์โหลดได้จาก Google Play Store ทางเลือกสำหรับคนอยากเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เมื่อ : 2016-05-20 19:50:00 94 0 ข่าวสาร

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
ห้องชุมพูพันธุ์ทิพย์
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2016-05-27 06:20:20 72
sห้อง314
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2016-05-27 06:07:52 73
ห้อง311
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2016-05-27 06:00:54 77
สำนักงานบริการแก่นักเรียน นักศึกษา
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2016-02-08 20:03:32 102
ธนาคารออมสินร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายฝึกอบรมอาชีพในโครงการ'นวดแผนไทย สร้างรายได้ แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน' 27-31 ตุลาคม 2558
กิจกรรม

เมื่อ : 2015-10-27 17:19:26 126
งานสื่อการเรียนการสอน ให้บริการ อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ภายในห้อง ประชุม ๒ (๖๓๓)
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2015-10-21 21:56:49 147

ทั้งหมด


โครงการพัฒนาองค์ความรู้
• การผลิตสื่อ e-Book
• การผลิตสื่อ Google App
• การผลิตสื่อ อิเล็กทรอนิกส์
• การผลิตสื่อ e-Learning

Download องค์ความรู้
• สื่อการเรียนการสอน คืออะไร???
• กลยุทธิ์การผลิต e-Book แบบมืออาชีพ
• The Art of Maya
• ผลิตรายการโทรทัศน์

WEB Link...
• คลังสื่อการสอน (DLIT Resources)
• คลังสื่อการสอน (CAI Project)
• การศึกษาทางไกล (eDLTV)
• e-Learning เพื่อพัฒนาอาชีพ
• โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล

สถิติ
เยี่ยมชม
8013  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.727304 sec.