KruSiripan หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

อาชีพครูไม่ได้เป็นอาชีพที่ดีที่สุด แต่ทุกอาชีพได้ดีเพราะครู
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ KM Krusiripan wongkomelue
MARKETING    คำสั่งวิทยาลัย  สื่อการเรียนการสอน                นางสาวศิริพันธ์  วงค์คำลือ      
             ครูสอนวิชาแผนกการตลาด


ภาคเรียนที่ 1/2560
• 2200-1004 การขายเบื้องต้น 1
• 2201-5001 โครงการ
• 3200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์
• 2202-9001 การประชาสัมพันธ์

ภาคเรียนที่ 2/2560
• 3202-2004 การสื่อสารการตลาด
• 3202-2006 กลยุทธ์ทางการตลาด
• 3202-2105 การนำเข้าและการส่งออก
• 3202-5104 งานส่งเสริมการตลาด
• 3202-8501 โครงการ
• 3211-2005 การสื่อสารการตลาด
• 3211-2006 กลยุทธ์ธุรกิจค้าปลีก
• 3214-8502 โครงการ 1

ภาคเรียนที่ 1/2561
• 2200 1001 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
• 3200 1001 หลักเศรษฐศาสตร์
• 3200 1002 หลักการจัดการ
• 3202 2105 การนำเข้าและการส่งออก
• 3202 5101 งานการขายสินค้าและบริการ
• 3211 2004 การจัดการสินค้าในธุรกิจค้าปลีก
• 3211 8001 ฝึกงาน

ประชาสัมพันธ์
          
บทความ
ค้นหา 
การบริการลูกค้า
ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2016-10-12 20:59:06 59 0
การนำเข้าและการส่งออก
ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2016-10-07 22:34:10 57 0
AEC (อาเซียน)
ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2016-09-28 16:39:50 58 0
หลักการตลาด
เมื่อ : 2016-09-27 18:00:30 84 0 ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
การสวดมนต์ยาว ทุกวันศุกร์
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-03-20 05:26:34 41
โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ และคืนต้นไม้สู่ผืนป่า
ผลงาน

เมื่อ : 2017-02-28 23:37:10 48
กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2016-11-12 04:06:08 48
นิเทศนักเรียนฝึกงาน
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2016-11-12 03:49:17 44
กิจกรรมลูกเสือ
กิจกรรม

เมื่อ : 2016-10-06 23:16:31 45
งานประชุม งานอบรม
กิจกรรม

เมื่อ : 2016-10-06 23:01:51 42
งานครูที่ปรึกษา
กิจกรรม

เมื่อ : 2016-09-21 21:47:57 47
งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
ผลงาน

เมื่อ : 2016-09-19 23:16:01 44
กิจกรรมรณรงค์การออกเสียงประชามติ
กิจกรรม

เมื่อ : 2016-09-12 18:00:01 42
กิจกรรมวันแม่
กิจกรรม

เมื่อ : 2016-09-12 16:55:57 46
กิจกรรมวันพ่อ
กิจกรรม

เมื่อ : 2016-03-18 21:50:59 40

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
1192  โฆษณา

กิจกรรม


วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.943266 sec.