KruSiripan หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

อาชีพครูไม่ได้เป็นอาชีพที่ดีที่สุด แต่ทุกอาชีพได้ดีเพราะครู
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ KM Krusiripan wongkomelue
  

นางสาวศิริพันธ์  วงค์คำลือ      
ครูสอนวิชาแผนกการตลาดภาคเรียนที่ 1/2560
• 2200-1004 การขายเบื้องต้น 1
• 2201-5001 โครงการ
• 3200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์
• 2202-9001 การประชาสัมพันธ์

ภาคเรียนที่ 2/2560
• 3202-2004 การสื่อสารการตลาด
• 3202-2006 กลยุทธ์ทางการตลาด
• 3202-2105 การนำเข้าและการส่งออก
• 3202-5104 งานส่งเสริมการตลาด
• 3202-8501 โครงการ
• 3211-2005 การสื่อสารการตลาด
• 3211-2006 กลยุทธ์ธุรกิจค้าปลีก
• 3214-8502 โครงการ 1

ภาคเรียนที่ 1/2561
• 2200 1001 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
• 3200 1001 หลักเศรษฐศาสตร์
• 3200 1002 หลักการจัดการ
• 3202 2105 การนำเข้าและการส่งออก
• 3202 5101 งานการขายสินค้าและบริการ
• 3211 2004 การจัดการสินค้าในธุรกิจค้าปลีก
• 3211 8001 ฝึกงาน

ภาคเรียนที่ 2/2561
• 3200 1003 หลักการตลาด
• 3202 2106 การสร้างตราสินค้า
• 3202 8501 โครงการ
• 3202 8503 โครงการ 2
• 3211 2002 การบริการลูกค้า

กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์
          

วันที่ 1 - 29     มีนาคม 2562          เปิดการเรียน การสอนภาคฤดูร้อน
วันที่ 7 - 8       มีนาคม 2562          ซ้อมรับใบประกาศนียบัตร ปวช.3 , ปวส.2, ป.ตรี 2
วันที่ 7            มีนาคม  2562          ส่งผลการเรียน 2/2561
วันที่ 11          มีนาคม  2562          รับใบประกาศนียบัตร  ปวช.3 , ปวส.2, ป.ตรี 2
วันที่ 12          มีนาคม  2562          อนุมัติผลการเรียน 2/2561
วันที่ 13          มีนาคม  2562          ประกาศผลการเรียน 2/2561
วันที่ 14 - 15  มีนาคม  2562          ลงทะเบียนแก้ตัว (แก้ 0) 2/2561
วันที่ 18          มีนาคม  2562          สอบแก้ตัว (แก้ 0 ) 2/2561
วันที่ 19          มีนาคม  2562          ส่งผลแก้ตัว (แก้ 0 ) 2/2561
วันที่ 20          มีนาคม  2562          ประกาศผลการสอบแก้ตัว (แก้ 0 ) 2/2561
วันที่ 21 - 29  มีนาคม  2562          ลงทะเบียนแก้กิจกรรม 2/2561
วันที่ 28 - 29  มีนาคม  2562          ลงทะเบียนปรับพื้นฐาน
วันที่ 13         พฤษภาคม 2562       เปิดภาคเรียนที่ 1/2562

        รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ตาม สอศ.
วันที่ 18 - 30 มีนาคม   2562          รับสมัครนักเรียน นักศึกษา
วันที่ 2           เมษายน  2562          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 2562
วั
นที่ 3           เมษายน  2562          สอบคัดเลือกระดับชั้น ปวช.
วันที่ 3           เมษายน  2562          สอบคัดเลือกระดับชั้น ปวส.
วันที่ 6           เมษายน  2562          ประกาศรายชื่อผ่านคัดเลือก

วันที่ 9           เมษายน  2562          รายงานตัวระดับชั้น ปวช. , ปวส.
        

ข่าวสาร
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
ข่าวสาร
เมื่อ : 2019-05-23 23:20:50 33 0
การบริการลูกค้า
ข่าวสาร
เมื่อ : 2019-05-23 23:11:40 44 0

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
วันที่ 25-27 มีนาคม 2562 เข้าร่วมโครงการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ หลักสูตร Harmony Premium 2 - CP All Business Learning
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-03-29 22:20:52 68
วันที่ 20 มีนาคม 2562 กิจกรรมอาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น ภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในจังหวัดภาคเหนือ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-03-21 03:18:00 85
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2019-03-15 18:01:43 75
การสวดมนต์ยาว ทุกวันศุกร์
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-03-20 05:26:34 166
โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ และคืนต้นไม้สู่ผืนป่า
ผลงาน

เมื่อ : 2017-02-28 23:37:10 176
กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2016-11-12 04:06:08 172
นิเทศนักเรียนฝึกงาน
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2016-11-12 03:49:17 158
กิจกรรมลูกเสือ
กิจกรรม

เมื่อ : 2016-10-06 23:16:31 175
งานประชุม งานอบรม
กิจกรรม

เมื่อ : 2016-10-06 23:01:51 161
งานครูที่ปรึกษา
กิจกรรม

เมื่อ : 2016-09-21 21:47:57 174
งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
ผลงาน

เมื่อ : 2016-09-19 23:16:01 164
กิจกรรมรณรงค์การออกเสียงประชามติ
กิจกรรม

เมื่อ : 2016-09-12 18:00:01 161
กิจกรรมวันแม่
กิจกรรม

เมื่อ : 2016-09-12 16:55:57 167

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
3808  โฆษณา

กระทู้ล่าสุด
ยินดีต้อนรับ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เว็บบอร์ด : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ลองเข้า
เว็บบอร์ด : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย


วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.727863 sec.