นายปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

เพื่อนสมาชิก