ปิยะมาศ  สั่งสอน
แผนก อาหารและโภชนาการ
Email: piyamassungsorn@gmail.com

QR-CODE KM by Piyamas_SS
http://www.cvc.ac.th/cvc2011/?usid=1609042121444631
chart.png

แผนการจัดการเรียนรู้

งานมอบหมายหน้าที่พิเศษ

ส่งกำลังใจ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ "เราจะผ่านวิกฤตนี้ ไปด้วยกัน และขอขอบคุณในความเสียสละ เพื่อให้คนไทยทุกคนปลอดภัย" มอบข้าวกล่อง จำนวน 150 กล่อง

สถิติเยี่ยมชม

21519