Profile900x300.jpg
Pattaponghttp://Pattapong.cvc.ac.th/cvc2011/
เกี่ยวกับ
เพศ
ชาย
วันเดือนปีเกิด
10 กรกฎาคม
ข้อมูลการติดต่อ
หมายเลขมือถือ
0954488540
อีเมล์
pattapongpc@cvc.ac.th
สถิติ
เพื่อนสมาชิก (32)
64
คะแนนโหวด (0)
0
ติชม (0)
0
ความเกี่ยวข้อง
ครู-บุคลากรทางการศึกษา
สาขาวิชา
3202 - การตลาด

3214-2006 การจัดการขนส่ง

2202-2107 การประกันภัย

2202-2113 การขายออนไลน์

3200-0002 หลักการขาย

3214-9001 การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

3200-1002 หลักการจัดการ

3202-2101 การบริหารธุรกิจขนาดย่อม

3202-2105 หลักการนำเข้าส่งออก

3214-2002 การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์

3214-2005 คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า

3200-0003 การเป็นผู้ประกอบการ

3200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์

2406-2010 เศรษฐศาสตร์ครอบครัว

Global Strategic Logistics Management

 
 
 
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับชาติ ครั้งที่ 28 !!!!
การแข่งขันทักษะการจัดการโลจิสติกส์(การจำลองสถานการณ์เบียร์เกมส์)
สิ่งประดิษฐ์เพื่อคนรุ่นใหม่ Karakuri Kaizen
Gravity Roller Transferring (อุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าแรงโน้มถ่วง)
ลดต้นทุนได้มากกว่า 500,000 บาท/ปี !!!!!!!


เรื่องง่ายๆที่ใครๆ เขาไม่ยอมทำกัน !!ห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ คืออะไร...............      
     
 
 
Zip Grade ลดเวลาตรวจข้อสอบได้ 300%

 

  การอบรมภาษาอังกฤษ ขั้นพื้นฐานแก่ครูในระบบทวิภาคีนักศึกษาโลจิสติกส์ เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
นานาชาติเชียงแสน
เรียนรู้การจัดการคลังสินค้า และการจัดการขนส่ง
 

สถิติเยี่ยมชม

25275

กิจกรรม