Profile900x300.jpg
Pattaponghttp://Pattapong.cvc.ac.th/cvc2011/
เกี่ยวกับ
เพศ
ชาย
วันเดือนปีเกิด
10 กรกฎาคม
ข้อมูลการติดต่อ
หมายเลขมือถือ
0954488540
อีเมล์
pattapongpc@cvc.ac.th
สถิติ
เพื่อนสมาชิก (20)
40
คะแนนโหวด (0)
0
ติชม (0)
0
ความเกี่ยวข้อง
ครู-บุคลากรทางการศึกษา
สาขาวิชา
3202 - การตลาด

3214-2006 การจัดการขนส่ง

2202-2107 การประกันภัย

2202-2113 การขายออนไลน์

3200-0002 หลักการขาย

3214-9001 การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

3200-1002 หลักการจัดการ

3202-2101 การบริหารธุรกิจขนาดย่อม

3202-2105 หลักการนำเข้าส่งออก

3214-2002 การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์

3214-2005 คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า

3200-0003 การเป็นผู้ประกอบการ

3200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์

2406-2010 เศรษฐศาสตร์ครอบครัว

Global Strategic Logistics Management

์New!!!  แนะนำสาขาการจัดการโลจิสติกส์

Logistics And Supply Chain Management ดูงาน2563

 

 

 

 

Live !!! เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ประการ [7 QC Tool]

ผลงานล่าสุดในปี 2562

[2562] การศึกษาดูงาน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน นานาชาติเชียงแสน

[2561] KARAKURI KAIZEN สิ่งประดิษฐ์เพื่อคนรุ่นใหม่โลจิสติกส์

[2561]  Zipgrade_แอฟตรวจข้อสอบ วิเคราะห์ข้อสอบ แบบปรนัย

สถิติเยี่ยมชม

66639

กิจกรรม