watpon หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

• แบบคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา กลุ่มวิชา
• สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
• แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ (ปก)
• แบบฟอร์ม รีเกรด ลงเพิ่ม ปรับพื้นฐาน ซัมเมอร์ สอบแก้ตัว
• แบบฟอร์มแก้กิจกรรมลาสุด
• แบบสรุปผลการเรียน ตาราง
• แบบสรุปรายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา วผ_ผ 02
• V-NET
• รายชื่อการสอบV-NET ปีการศึกษา2560

• ปฏิทิน


กิจกรรม

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-10-16 17:25:12 0
ตรวจต่ออายุศูนย์ทดสอบพัฒนาฝีมือแรงงาน2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-09-27 15:34:18 5
ประชุมพิจารณาเกรดภาคเรียนที่1/2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-09-27 15:33:56 10
การประชุมหารือเพื่อขยายขอบข่ายการรับรองอาชีพมัคคุเทศก์และอาชีพแม่บ้านโรงแรมโดยสภาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 14.กย.2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-09-18 15:24:20 8
การสัมมนาส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน28.6.2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-06-28 23:48:01 53
ดำเนินการทดสอบประเมินสมรรถนะของบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-06-18 20:42:02 43
การตรวจติดตามอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-06-18 20:38:43 41
ทดสอบมาตรฐานอาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านอาหารไทยชั้นที่ 1 และ ที่ 2 จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-03-22 22:21:31 68

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
9344  โฆษณา


วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.136313 sec.