watpon หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

• แบบคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา กลุ่มวิชา
• สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
• แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ (ปก)
• แบบฟอร์ม รีเกรด ลงเพิ่ม ปรับพื้นฐาน ซัมเมอร์ สอบแก้ตัว
• แบบฟอร์มแก้กิจกรรมลาสุด
• แบบสรุปผลการเรียน ตาราง
• แบบสรุปรายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา วผ_ผ 02
• V-NET
• รายชื่อการสอบV-NET ปีการศึกษา2560

• ปฏิทิน


กิจกรรม

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
พิธีปิดงานกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์ ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดเชียงราย
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-11-29 15:22:41 10
23.10.2561ถวายพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-10-25 16:47:51 15
เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-10-16 17:25:12 22
ตรวจต่ออายุศูนย์ทดสอบพัฒนาฝีมือแรงงาน2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-09-27 15:34:18 20
ประชุมพิจารณาเกรดภาคเรียนที่1/2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-09-27 15:33:56 22
การประชุมหารือเพื่อขยายขอบข่ายการรับรองอาชีพมัคคุเทศก์และอาชีพแม่บ้านโรงแรมโดยสภาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 14.กย.2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-09-18 15:24:20 20
การสัมมนาส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน28.6.2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-06-28 23:48:01 71
ดำเนินการทดสอบประเมินสมรรถนะของบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-06-18 20:42:02 67

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
10509  โฆษณา


วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.143013 sec.