watpon หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

• แบบคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา กลุ่มวิชา
• สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
• แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ (ปก)
• แบบฟอร์ม รีเกรด ลงเพิ่ม ปรับพื้นฐาน ซัมเมอร์ สอบแก้ตัว
• แบบฟอร์มแก้กิจกรรมลาสุด
• แบบสรุปผลการเรียน ตาราง
• แบบสรุปรายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา วผ_ผ 02
• V-NET
• รายชื่อการสอบV-NET ปีการศึกษา2560

• ปฏิทิน


กิจกรรม

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
ดำเนินการทดสอบประเมินสมรรถนะของบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-06-18 20:42:02 0
การตรวจติดตามอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-06-18 20:38:43 0
ทดสอบมาตรฐานอาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านอาหารไทยชั้นที่ 1 และ ที่ 2 จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-03-22 22:21:31 34
การตรวจติดตามองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านมัคคุเทศก์ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-03-22 22:18:17 22
การตรวจติดตามองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-03-22 22:16:15 28
ทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ปี 2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-03-07 16:29:05 31
ประชุมอนุมัติเกรดภาคเรียนที่ 2/2560
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-03-07 16:24:30 31
ประชุมการดำเนินการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพปีการศึกษา 2560
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-02-09 18:32:59 31

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
6454  โฆษณา


วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.742089 sec.