ปิยมาส  แก้วอินตา
แผนกวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
E-MAIL: piyamas.kaew@gmail.com

QR-CODE KM by KruPiyamas

สื่อการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
เรื่อง Computer Commands

โครงการสอน

PLC

แบบทดสอบ

บันทึกหลังการสอน

ประเมิน sar

วิจัยในชั้นเรียน


*.:。 ✿*゚ ‘゚・✿.。.Welcome to KM by KruPiyamas..*.:。✿*゚’゚・✿.。.สื่อจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การผลิตสื่อนวัตกรรมการรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี  วันที่ 26 พ.ค.2561

<


15697261_1165269280235233_1659862785853212054_n.jpg


สถิติเยี่ยมชม

16798