krunamtan หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

- ประวัติส่วนตัว
- กำหนดการสอนสอน 1/2560
- แผนการสอน 1/2560
- วิจัยในชั้นเรียน 1/2560


บทความ
ค้นหา 
กำหนดการสอน 1/2560

เมื่อ : 2017-03-26 21:00:03 24 0
แผนการสอน 1/2560

เมื่อ : 2017-03-26 20:00:30 24 0
วิจัยในชั้นเรียน 1/2560

เมื่อ : 2017-03-26 20:00:20 25 0

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
กำหนดการ 2560
กิจกรรม

เมื่อ : 2017-03-26 20:24:41 19
ประเมินองค์การฯ ระดับชาติ
ผลงาน

เมื่อ : 2017-03-26 19:58:01 22

ไม่ระบุ

เมื่อ : 2017-03-26 19:22:37 26

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
320  กิจกรรม

บทความล่าสุด
ใบเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2560
สร้างโดย : CVC
แบบสอบถามพฤติกรรมและความรู้ความเข้าใจต่อการดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ของเด็กและเยาวชนอายุ 15-19 ปี ภายในสถานศึกษา
สร้างโดย : CVC
โลโก้กีฬา อศจ.เชียงราย ประจำปี 2560
สร้างโดย : CVC
12/06/2560 : ขอเชิญชวนเข้าร่วมเสนอแนะรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
สร้างโดย : CVC
สรุปองค์ความรู้ชมรมคณิตศาสตร์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาวิทยากรกลุ่มแกนนำ คณิตศาสตร์กับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
สร้างโดย : CVC
สรุปองค์ความรู้ชมครครูคณิตศาสตร์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวทางของ STEM Education
สร้างโดย : CVC
รายงานการประเมินตนเองปี 2559
สร้างโดย : CVC
17/03/2560 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจำหน่ายอาหารในโรงอาหารของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2560
สร้างโดย : CVC
09/02/2560 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาจำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
สร้างโดย : CVC
แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมครูคณิตศาสตร์
สร้างโดย : CVC

RSS ข่าว สอศ.

รางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2558
   


ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
   


แจ้งกำหนดการนำส่งรายชื่่อ และข้อมูลผู้เข้าสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2
   

RSS โครงการ กิจกรรม

เอกสารอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในสถาบันโดนหน่วยงานต้นสังกัด
   


ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน
   


ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2558 เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถาบันการอาชีวศึกษา
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 14.943456 sec.