ปนัดดา  พึ่งศิลป์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

ผลงานมาตรฐานตำแหน่ง

ผลงานมาตรฐานวิทยฐานะ

ผลงานทางวิชาการ