CVC หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ข้อมูลสารสนเทศ | หน่วยงานภายใน | สาขา/แผนกวิชา | เผยแพร่ผลงานครู | เครือข่ายอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย


ห้วยมะเกลี้ยง
โรงแรม
ระบบบริหารจัดการ
เว็บไซต์ครู วอศ.ชร
แฟ้มผลงานครู
ระบบบริหารจัดการงบประมาณ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
mini english program
FIX IT --ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
ประกันคุณภาพภายใน
อาชีวะสนับสนุนการจัดการศึกษาอนุบาลจนถึงขั้นพื้นฐาน

• พ.ร.บ. 2560 ว่าด้วยการกระทำผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลด
• ไฟล์เอกสารประกอบการอบรม KM
• แบนเนอร์
• คู่มือใช้งานระบบบริหารการจัดการ RMS

สถิติ
เยี่ยมชม
4040718  


  ข่าวสารฝ่ายวิชาการ...  

ดาวน์โหลดเพลงมาร์ชวิทยาลัย            ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบ ศธ.02 ออนไลน์  


 26/8/2562 : แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินตนเอง (SSR) [รายละเอียด]

 26/8/2562 : กำหนดการเปิด - ปิด ภาคเรียนที่ 2/2562 [รายละเอียด]

 22/8/2562 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
                          ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป
                          [รายละเอียด]

 20/8/2562 : ประกาศ ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
                           สาขา สาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 [รายละเอียด]

 19/8/2562 : ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป
                          [รายละเอียด
]

 16/8/2562 : ประกาศ ผลการคัดเลือกครูเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาครูผู้สอน
                          วิชาชีพการท่องเที่ยวด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)

                        [รายละเอียด
]

 15/8/2562 : เกณฑ์กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2562 - 2563 
                        [ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
]
                        [ประเภทวิชาคหกรรม ศิลปกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ]
                        [หลักสูตรระยะสั้น / ทักษะพื้นฐาน]

 
 9/8/2562 : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
                        พนักงานราชการทั่วไป (ด้านการบริหารงานทั่วไป) [
รายละเอียด]


 2/8/2562 : รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
                           สาขา สาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 [
รายละเอียด]

 23/7/2562 : รายชื่อนักเรียนนักศึกษา ระดับปวช.3 และปวส.2
                          ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ V-NET ปีการศึกษา 2562 [ปวช.3
[ปวส.2

                          *** นักเรียนนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อให้ติดต่องานวัดผลและประเมินผล
                          ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ขอบคุณค่ะ

 18/7/2562 : ขอเชิญร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์ [
รายละเอียด]

 15/7/2562 : ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรม การท่องเที่ยวโดยชุมชน สำหรับ
                           นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการท่องเที่ยว [
รายละเอียด

 12/7/2562 : การประชุมขับเคลื่อนและติดตามผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
                          ระดับอาชีวศึกษา วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 
                          [รายละเอียด 1[รายละเอียด 2[รายละเอียด 3]

 28/6/2562 : รับสมัคร ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม โครงการนวดผ่อนคลาย วันที่ 13 - 14
                          และ 20 - 21 กรกฎาคม 2562  [สมัครคลิกที่นี่]


 5/6/2562 : ประกาศผลการสอบครูวิทยาศาสตร์  [รายละเอียด]

 29/5/2562 : ประกาศผลการสอบเจ้าหน้าที่งานทวิภาคี  [รายละเอียด]


 27/5/2562 : ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ทำหน้าที่ ครูอัตราจ้าง 1 ตำแหน่ง [รายละเอียด][Application Form]  


 27/5/2562 : ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ทำหน้าที่ ครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ [รายละเอียด

 27/5/2562 : ประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
                          ทำหน้าที่ ครูอัตราจ้าง 
[รายละเอียด]   


 27/5/2562 : ประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
                          ทำหน้าที่ ธุรการ 
[รายละเอียด]   


 14/5/2562 : ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ 2 ตำแหน่ง [รายละเอียด

 10/5/2562 : ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ทำหน้าที่ ครูอัตราจ้าง 4 ตำแหน่ง [รายละเอียด

 2/5/2562 : ตารางกำหนดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่
 
                        [รายละเอียด]  

 29/4/2562 : รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. ปวส. และ ป.ตรี รอบเพิ่มเติม
                          ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 17 พฤษภาคม 
                        [
ายละเอีย]  

 28/4/2562 : ใบลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
                        [ปวช.2[ปวช.3] [ปวส.2] [ป.ตรี.2]  


 5/4/2562 : ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 
                        [ปวช] [ปวส] [ป.ตรี


 15/3/2562 : กำหนดการเปิด - ปิด ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 [รายละเอียด]  


 13/3/2562 : ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 [ปวช.1] [ปวช.2] [ปวช.3]
                          [ปวส.1] [ปวส.2]


 1/3/2562 : ดาวน์โหลดฟอร์ม SAR สาขาวิชา [รายละเอียด]  

 3/12/2561 :  ลิงค์แสดงขั้นตอนการปรับปรุงข้อมูล V-cop สำหรับนักเรียน นักศึกษา [คลิก]    


 06/11/2561 : ประกาศการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา การบริจาค และการระดมทรัพยากรเพื่อใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562 [รายละเอียด...]     ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรม การท่องเที่ยวโดยชุมชน.pdf 
ข่าวสาร
ตารางห้อง 1/2562
ข่าวสาร (Event)
เมื่อ : 2019-06-01 01:37:22 496 0 Approve
ตารางครู 1/2562
ข่าวสาร (Event)
เมื่อ : 2019-06-01 01:36:26 460 0 Approve
ตารางนักเรียน 1/2562
ข่าวสาร (Event)
เมื่อ : 2019-05-13 08:32:30 2103 0 Approve
19/3/2562 : คู่มือการใช้งานระบบ KM
เมื่อ : 2019-03-19 18:31:59 425 0 ข่าวสาร Approve
06/11/2561 : ผลงานที่ผ่านเข้าไประดับภาค การประกวด 'สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา' สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
เมื่อ : 2018-11-06 17:13:44 626 0 ข่าวสาร Approve
05/10/2561 : ตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2561
เมื่อ : 2018-10-05 23:17:27 1958 0 ข่าวสาร Approve
05/10/2561 : ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2561
เมื่อ : 2018-10-05 23:17:20 2339 0 ข่าวสาร Approve
04/10/2561 : ขั้นตอนการดำเนินการซ่อมกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อ : 2018-10-04 17:08:44 593 0 ข่าวสาร Approve

ทั้งหมด


ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ค้นหา 
17/9/2562 : ประกวดราคาซื้อรถโดยสารปรับอากาศเพื่อการฝึกประสบการณ์ ด้วยวิธี e-bidding
ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2019-09-17 16:45:13 9 0
3/4/2562 : ประกาศการเสนอราคาจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร รอบที่ ๒

เมื่อ : 2019-05-04 06:01:08 262 0
25/3/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกันอุบัติเหตุ การจำหน่ายอาหาร และการถ่ายเอกสาร
ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2019-03-25 16:40:30 330 0
12/3/2562 : การเสนอราคาบริการถ่ายเอกสารของวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อ : 2019-03-13 23:46:52 405 0 ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
26/2/2562 : การเสนอราคาจำหน่ายอาหารในโรงอาหารของวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อ : 2019-02-26 18:29:25 394 0 ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
26/2/2562 : การเสนอราคาแผนประกันอุบัติเหตุของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อ : 2019-02-26 18:25:36 376 0 ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง

ทั้งหมดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 1.153205 sec.