CVC หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ข้อมูลสารสนเทศ | หน่วยงานภายใน | สาขา/แผนกวิชา | เผยแพร่ผลงานครู | เครือข่ายอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
ห้วยมะเกลี้ยง
ระบบบริหารจัดการ
เว็บไซต์ครู วอศ.ชร
ระบบบริหารจัดการงบประมาณ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
mini english program
FIX IT --ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
อาชีวะสนับสนุนการจัดการศึกษาอนุบาลจนถึงขั้นพื้นฐาน

• พ.ร.บ. 2560 ว่าด้วยการกระทำผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลด
• ไฟล์เอกสารประกอบการอบรม KM
• แบนเนอร์

สถิติ
เยี่ยมชม
3270019  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เป็นผู้นำจัดการศึกษาวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
        


    

  คลิกปรับปรุงข้อมูล V-cop   คู่มือการใช้งานระบบ V-cop สำหรับนักศึกษา

 กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. ปวส. และ ป.ตรี ปีการศึกษา 2561 
 สาขาที่เปิดรับสมัคร     สมัครออนไลน์คลิ๊กที่นี่...


 17_01_2561 : ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษโควตา (สำรอง) ประจำปีการศึกษา 2561 
                              ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   [แนบท้ายประกาศ ปวช.]
                              ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   [แนบท้ายประกาศ ปวส.]
                              ปริญญาตรี   [แนบท้ายประกาศ ป.ตรี]


 15_01_2561 : ประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวราบเดือน (ครูจ้างสอนแผนกวิชาตลาด) [รายละเอียด...] 

 05_01_2561 : ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2561  
                              ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
                              ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
                              ระดับเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 14_12_2560 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เปิดรับสัมครสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1 
                                รับสมัครถึงวันที่ 19 มกราคม 2561 [รายละเอียด...]

 15_11_2560 : ประกาศพ้นสภาพนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 [ขาดเรียน 15 วัน] [ไม่ลงทะเบียนเรียน] 

 24_10_2560 : ประชาสัมพันธ์เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560[คลิ๊กที่นี่...]
                              [ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม]

 09_08_2560 : ประกาศใช้ ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
                              การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560   [รายละเอียด...]
                              [แบบรายงานการวิจัย...]    [แบบเสนอโครงการวิจัย...]    [แบบรับรองการนำผลงาน...]
ข่าวสาร
เกณฑ์การแข่งขัน ประจำปี 2560 ช่างอุตสาหกรรม
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-11-01 15:51:20 252 0 Approve
เกณฑ์การแข่งขัน ประจำปี 2560
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-11-01 15:22:19 623 0 Approve
ตารางสอน/ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-10-14 03:53:42 2384 0 Approve
ใบลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
เมื่อ : 2017-09-29 16:49:52 2889 0 ข่าวสาร Approve
แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗
เมื่อ : 2017-08-24 15:18:51 159 0 ข่าวสาร Approve
แบบฟอร์มโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เมื่อ : 2017-08-23 01:07:06 194 0 ข่าวสาร Approve
ใบเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2560
เมื่อ : 2017-06-22 19:57:39 248 0 ข่าวสาร Approve
แบบสอบถามพฤติกรรมและความรู้ความเข้าใจต่อการดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ของเด็กและเยาวชนอายุ 15-19 ปี ภายในสถานศึกษา
เมื่อ : 2017-06-19 17:18:32 243 0 ข่าวสาร Approve

ทั้งหมด


ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ค้นหา 
23/1/2561 : ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงโครงหลังคาอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2018-01-23 23:56:32 8 0
22/1/2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมอเนกประสงค์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2018-01-23 16:17:10 2 0
22/1/2561 : ขอเชิญชวนเข้าร่วมเสนอแนะรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2018-01-22 19:03:16 10 0
15/1/2561 : ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมื่อ : 2018-01-15 23:29:50 9 0 ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
12/1/2561 : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมื่อ : 2018-01-15 16:49:14 15 0 ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
11/1/2561 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงโครงหลังคาอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมื่อ : 2018-01-11 21:48:42 14 0 ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง

ทั้งหมดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.994751 sec.