CVC หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ข้อมูลสารสนเทศ | หน่วยงานภายใน | สาขา/แผนกวิชา | เผยแพร่ผลงานครู | เครือข่ายอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
ห้วยมะเกลี้ยง
โรงแรม
ระบบบริหารจัดการ
เว็บไซต์ครู วอศ.ชร
แฟ้มผลงานครู
ระบบบริหารจัดการงบประมาณ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
mini english program
FIX IT --ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
ประกันคุณภาพภายใน
อาชีวะสนับสนุนการจัดการศึกษาอนุบาลจนถึงขั้นพื้นฐาน

• พ.ร.บ. 2560 ว่าด้วยการกระทำผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลด
• ไฟล์เอกสารประกอบการอบรม KM
• แบนเนอร์
• คู่มือใช้งานระบบบริหารการจัดการ RMS

สถิติ
เยี่ยมชม
3600122  


  ข่าวสารฝ่ายวิชาการ...  


 21/09/2561 : ประกาศผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2561    
                              [ปวช.1]     [ปวช.2]     [ปวช.3] 
                              [ปวส.1]     [ปวส.2]     
                              

 12/09/2561 : ประกาศเรื่อง เปลี่ยนแปลงแก้ไขวันที่กำหนดการส่งผล ประกาศ ผลการเรียนและลงทะเบียนสอบแก้ตัวประจำภาคเรียนที่ 1/2561 [รายละเอียด...]    

 04/09/2561 : ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เรื่อง การเปิดสอนรายวิชาสามัญสัมพันธ์ ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2561 [รายละเอียด...]   

 04/09/2561 : ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เรื่อง การเปิดสอนรายวิชาปรับพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 [รายละเอียด...]  


 31/08/2561 : ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เรื่อง รายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบ(ขาดเรียน)ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 [รายละเอียด...]   


 23/08/2561 : ประกาศงานทะเบียน การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากขาดพื้นความรู้และคุณสมบัติการเป็นผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 [ราบละเอียด]    


 22/08/2561 : ประกาศงานทะเบียนเรื่อง กำหนดการ เปิด-ปิด ภาคเรียนที่ 2/2561 [รายละเอียด...]  


 22/08/2561 : ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เรื่อง กำหนดการเปิด-ปิด ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 [รายละเอียด...]   

 08/08/2561 : ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เรื่อง ผลการคัดเลือกครูเข้าร่อมโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม [รายละเอียด...]   [เพิ่มเดิม...] 
ข่าวสาร
03/08/2561 : ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-08-03 15:18:09 178 0 Approve
09/07/2561 : แบบฟอร์มโครงการแผนประจำปีงบประมาณ 2562
ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-07-09 14:53:48 156 0 Approve
06/07/2561 : รูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ชุมชนบ้านห้วยมะเกลี้ยง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-07-06 17:29:06 140 0 Approve
06/07/2561 : บทคัดย่อ การประเมินโครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง สาขาการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
เมื่อ : 2018-07-06 16:49:15 105 0 ข่าวสาร Approve
04/06/2561 : เอกสารการอบรม PLC และ ID Plan [ดาวน์โหลด]
เมื่อ : 2018-06-04 16:19:45 390 0 ข่าวสาร Approve
21/5/2561 : เครื่องมือเก็บข้อมูล 4 มาตรฐาน
เมื่อ : 2018-05-21 16:53:05 172 0 ข่าวสาร Approve
16/5/2561 : แบบฟอร์มโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อ : 2018-05-16 20:29:10 161 0 ข่าวสาร Approve
8/5/2561 : คู่มือการใช้งานระบบบริหารการจัดการ RMS : Rcheewa Management System © 2016
เมื่อ : 2018-05-08 15:58:30 239 0 ข่าวสาร Approve

ทั้งหมด


ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ค้นหา 
23/3/2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจำหน่ายอาหารในโรงอาหารของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2018-03-23 22:45:34 267 0
23/2/2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงโครงหลังคาอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-ฺBidding)
ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2018-02-26 20:31:18 312 0
12/2/2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อเตาอบไฟฟ้า 3 ชั้น 4 ถาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2018-02-12 23:35:02 284 0
12/2/2561 : ขอเชิญชวนเข้าร่วมเสนอแนะรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
เมื่อ : 2018-02-12 23:31:40 286 0 ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
8/2/2561 : ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงโครงหลังคาอาคารเรียนและปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมื่อ : 2018-02-09 18:53:05 290 0 ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
30/1/2561 : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมื่อ : 2018-01-31 15:45:11 294 0 ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง

ทั้งหมดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.825154 sec.