CVC หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
กิจกรรม

บทความ
ค้นหา 
16/11/2560 : ขอเชิญชวนเข้าร่วมเสนอแนะรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายการเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ
ประเภทบทความ : ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2017-11-16 18:52:37 38 0 Approve
15/11/2560 : ขอยกเลิกเชิญชวนเข้าร่วมเสนอแนะรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายการเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ
ประเภทบทความ : ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2017-11-15 21:43:18 13 0 Approve
09/11/2560 : ขอเชิญชวนเข้าร่วมเสนอแนะรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายการเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ
ประเภทบทความ : ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2017-11-09 18:57:26 18 0 Approve
เกณฑ์การแข่งขัน ประจำปี 2560 ช่างอุตสาหกรรม
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-11-01 15:51:20 105 0 Approve
เกณฑ์การแข่งขัน ประจำปี 2560
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-11-01 15:22:19 221 0 Approve
ตารางสอน/ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-10-14 03:53:42 1874 0 Approve
ใบลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-09-29 16:49:52 2686 0 Approve
แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-08-24 15:18:51 109 0 Approve
แบบฟอร์มโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-08-23 01:07:06 133 0 Approve
26/06/2560 : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กางศึกษา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทบทความ : ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2017-06-26 18:16:09 176 0 Approve
ใบเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2560
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-06-22 19:57:39 170 0 Approve
แบบสอบถามพฤติกรรมและความรู้ความเข้าใจต่อการดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ของเด็กและเยาวชนอายุ 15-19 ปี ภายในสถานศึกษา
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-06-19 17:18:32 166 0 Approve
โลโก้กีฬา อศจ.เชียงราย ประจำปี 2560
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-06-19 15:38:21 194 0 Approve
12/06/2560 : ขอเชิญชวนเข้าร่วมเสนอแนะรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
ประเภทบทความ : ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2017-06-12 23:56:27 168 0 Approve
สรุปองค์ความรู้ชมรมคณิตศาสตร์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาวิทยากรกลุ่มแกนนำ คณิตศาสตร์กับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-06-12 17:02:37 160 0 Approve
สรุปองค์ความรู้ชมครครูคณิตศาสตร์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวทางของ STEM Education
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-06-12 17:00:15 147 0 Approve
รายงานการประเมินตนเองปี 2559
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-05-31 15:23:48 153 0 Approve
ตารางสอนประจำภาคเรียนที่ 1/2560
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-05-11 23:09:04 1890 0 Approve
ตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2560
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-05-11 23:00:14 4434 0 Approve
17/03/2560 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจำหน่ายอาหารในโรงอาหารของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2560
ประเภทบทความ : ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2017-03-17 18:44:35 268 0 Approve
กำลังแสดงหน้า 1/7
<<
1
2
3
4
5
6
7
->
>>

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.887868 sec.