CVC หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
กิจกรรม

บทความ
ค้นหา 
4/1/2562 : ประกวดราคาซื้อรถโดยสารปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธี e-bidding ครั้งที่ 2
ประเภทบทความ : ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2019-01-05 04:49:31 89 0 Approve
19/12/2561 : ขอเชิญร่วมเสนอแนะรายละเอียดครุภัณฑ์รถโดยสารปรับอากาศเพื่อฝึกประสบการณ์พร้อมอุปกรณ์ (ครั้งที่ 2)
ประเภทบทความ : ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2018-12-19 19:25:23 123 0 Approve
3/12/2561 : เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาด้วยวิธี e-bidding
ประเภทบทความ : ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2018-12-03 23:09:31 213 0 Approve
3/12/2561 : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธี e-bidding
ประเภทบทความ : ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2018-12-03 23:05:59 262 0 Approve
27/11/2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธี e-bidding
ประเภทบทความ : ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2018-11-28 18:18:32 285 0 Approve
27/11/2561 : ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศเพื่อการฝึกประสบการณ์และทักษะวิชาชีพเฉพาะทาง ด้วยวิธี e-bidding
ประเภทบทความ : ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2018-11-28 17:26:03 280 0 Approve
21/11/2561 : เชิญชวนเข้าร่วมเสนอแนะรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์(ครั้งที่3)
ประเภทบทความ : ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2018-11-21 22:23:09 199 0 Approve
13/11/2561 : เชิญชวนเข้าร่วมยื่นเสนอแนะรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์
ประเภทบทความ : ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2018-11-14 21:00:39 167 0 Approve
13/11/2561 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทบทความ : ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2018-11-14 16:40:19 158 0 Approve
09/11/2561 : เชิญชวนเข้าร่วมยื่นเสนอแนะรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ครั้งที่ 2
ประเภทบทความ : ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2018-11-09 18:17:55 170 0 Approve
06/11/2561 : ผลงานที่ผ่านเข้าไประดับภาค การประกวด 'สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา' สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-11-06 17:13:44 238 0 Approve
25/10/2561 : เชิญชวนเข้าร่วมยื่นเสนอแนะรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
ประเภทบทความ : ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2018-10-25 23:30:40 169 0 Approve
02/11/2561 : เชิญชวนเข้าร่วมยื่นเสนอแนะร่างรายละเอียดขอบเขตงานการจัดหาผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2562
ประเภทบทความ : ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2018-11-05 23:57:07 161 0 Approve
31/10/2561 : เชิญชวนเข้าร่วมยื่นเสนอแนะร่างรายละเอียดแบบรูปรายการ และราคากลางสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ประเภทบทความ : ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2018-11-01 01:15:52 172 0 Approve
31/10/2561 : ขอเชิญชวนเข้าร่วมเสนอแนะรายละเอียดแบบรูปรายการ และราคากลางสิ่งก่อสร้าง
ประเภทบทความ : ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2018-11-01 01:12:55 153 0 Approve
05/10/2561 : ตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2561
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-10-05 23:17:27 1359 0 Approve
05/10/2561 : ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2561
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-10-05 23:17:20 1856 0 Approve
04/10/2561 : ขั้นตอนการดำเนินการซ่อมกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-10-04 17:08:44 286 0 Approve
03/08/2561 : ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-08-03 15:18:09 383 0 Approve
09/07/2561 : แบบฟอร์มโครงการแผนประจำปีงบประมาณ 2562
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-07-09 14:53:48 364 0 Approve
กำลังแสดงหน้า 1/10
<<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
->
>>

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.744044 sec.