CVC หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
กิจกรรม

บทความ
ค้นหา 
05/10/2561 : ตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2561
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-10-05 23:17:27 807 0 Approve
05/10/2561 : ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2561
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-10-05 23:17:20 1138 0 Approve
04/10/2561 : ขั้นตอนการดำเนินการซ่อมกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-10-04 17:08:44 84 0 Approve
03/08/2561 : ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-08-03 15:18:09 214 0 Approve
09/07/2561 : แบบฟอร์มโครงการแผนประจำปีงบประมาณ 2562
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-07-09 14:53:48 178 0 Approve
06/07/2561 : รูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ชุมชนบ้านห้วยมะเกลี้ยง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-07-06 17:29:06 172 0 Approve
06/07/2561 : บทคัดย่อ การประเมินโครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง สาขาการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-07-06 16:49:15 116 0 Approve
04/06/2561 : เอกสารการอบรม PLC และ ID Plan [ดาวน์โหลด]
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-06-04 16:19:45 440 0 Approve
21/5/2561 : เครื่องมือเก็บข้อมูล 4 มาตรฐาน
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-05-21 16:53:05 189 0 Approve
16/5/2561 : แบบฟอร์มโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-05-16 20:29:10 174 0 Approve
8/5/2561 : คู่มือการใช้งานระบบบริหารการจัดการ RMS : Rcheewa Management System © 2016
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-05-08 15:58:30 247 0 Approve
4/5/2561 : ตารางสอน/ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2561
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-05-04 21:58:53 6470 0 Approve
ใบลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2561
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-04-17 19:13:36 4073 0 Approve
27/3/2561 : CVC Spot Link Download...
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-03-27 17:42:44 327 0 Approve
23/3/2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจำหน่ายอาหารในโรงอาหารของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2561
ประเภทบทความ : ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2018-03-23 22:45:34 297 0 Approve
23/2/2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงโครงหลังคาอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-ฺBidding)
ประเภทบทความ : ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2018-02-26 20:31:18 339 0 Approve
22/2/2561 : ปฏิทินปฏิบัติงาน ช่วงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - วันที่ 8 พฤษภาคม 2561
ประเภทบทความ : ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-02-22 20:48:06 485 0 Approve
12/2/2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อเตาอบไฟฟ้า 3 ชั้น 4 ถาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทบทความ : ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2018-02-12 23:35:02 313 0 Approve
12/2/2561 : ขอเชิญชวนเข้าร่วมเสนอแนะรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
ประเภทบทความ : ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2018-02-12 23:31:40 311 0 Approve
8/2/2561 : ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงโครงหลังคาอาคารเรียนและปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทบทความ : ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
เมื่อ : 2018-02-09 18:53:05 325 0 Approve
กำลังแสดงหน้า 1/9
<<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
->
>>

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.728781 sec.