CVC หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายอัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา 
ภาพกิจกรรม คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษา ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาชีวศึกษาเชียงราย - พะเยา บ้านกิ่วกาญจน์ ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย วัน พุธ ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (ภาพเพิ่มเติม)
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2014-02-20 11:49:00 1596
ปัจฉิมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย(ภาพเพิ่มเติม)
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2014-02-18 14:25:42 1489
กิจกรรม CVC มินิมาราธอน 2014 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย(ภาพเพิ่มเติม)
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2014-02-04 11:00:53 1717
กิจกรรม กีฬาสี สีขาว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย(ภาพเพิ่มเติม)
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2014-02-04 10:59:14 1514
โครงการ กรุงไทยยุวาณิช ปีที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๖ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๒ (๖๓๓) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย(ภาพเพิ่มเติม)
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2014-02-04 10:57:29 1090
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายยินดีต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ด้วยความยินดียิ่ง วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗(ภาพเพิ่มเติม)
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2014-01-29 11:55:50 1325
CVC Communicative English Camp 2013 Toward ASEAN Economic Community: the third Camp : 25 - 26 January 2014 at Chiang Rai Vocational College(ภาพเพิ่มเติม)
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2014-01-29 11:54:33 1352
บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย(ภาพเพิ่มเติม)
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2014-01-29 11:53:14 1326
ภาพกิจกรรม การประเมินภายในการจัดการเรียนระดับปริญญาตรี โดยคณะกรรมการจากสถาบันภาคเหนือ ๒ นำโดยท่าน ผอ.อุดม รูปดี และคณะ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ ณ. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย(ภาพเพิ่มเติม)
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2014-01-29 11:51:00 1180
กิจกรรม วันครู ๕๗ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย(ภาพเพิ่มเติม)
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2014-01-17 11:37:46 1036
การประชุมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ณ ห้องประชุม ๘๒๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗(ภาพเพิ่มเติม)
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2014-01-17 11:35:09 1000
การรับรายงานตัวนักเรียนนักศึกษาโควตาปี ๕๗ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย(ภาพเพิ่มเติม)
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2014-01-14 13:24:04 1075
ภาพกิจกรรมการเปิดบ้าน งานอาชีพ ชิมเค้กปีใหม่ และการประชุมครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย ปี 56 วันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย(ภาพเพิ่มเติม)
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2013-12-24 08:26:56 1110
ภาพกิจกรรม สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแ่งประเทศไทย จำกัด โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพเพื่อเสริมรายได้ให้แก่สมาชิก ประจำปี ๒๕๕๖ วันที่ ๑๔ ะันวาคม ๒๕๕๖ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ห้องประชุมุ ๓ (๖๓๓)(ภาพเพิ่มเติม)
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2013-12-17 08:24:36 981
ภาพกิจกรรม การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคัดเลือกเป็นสถาณศึกษารางวัลพระราชทาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖(ภาพเพิ่มเติม)
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2013-12-17 08:22:09 1028
ภาพกิจกรรมการเข้าคัดเลือกนักเรียนนักศึกษารางวัลพระราชทาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖(ภาพเพิ่มเติม)
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2013-12-17 08:15:03 980
ภาพกิจกรรม ผลการปฏิบัติงานนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖(ภาพเพิ่มเติม)
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2013-12-17 08:10:15 1087
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมมายุครบ ๘๖ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย(ภาพเพิ่มเติม)
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2013-12-06 08:31:17 1169
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมมายุครบ ๘๖ พรรษา 'ทำดีเพื่อพ่อ' ระหว่างวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย(ภาพเพิ่มเติม)
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2013-12-06 08:28:07 1058
ภาพกิจกรรม พิธีเปิดอาคารปฏิบัติการโรงแรมและหอพัก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖(ภาพเพิ่มเติม)
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2013-12-04 08:46:18 1332
กำลังแสดงหน้า 1/5
<<
1
2
3
4
5
->
>>

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.792538 sec.