fixit_cvc หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   fixit59-2.jpg
ป้ายติดข้างรถ.jpg

11.jpg


กิจกรรม


วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้ดำเนินตามนโยบายของรัฐบาลโดยให้บริการ  ด้วยโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER) ซึ่งมีภารกิจด้านการให้บริการ เป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ ให้คำแนะนำด้านการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน เสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง ลดรายจ่ายและช่วยสร้างเสริมรายได้ให้กับชุมชน ให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ในการใช้ ดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์และสุขอนามัยพื้นฐาน สร้างมูลค่าเพิ่มและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้ดำเนินงานในชุมชน จำนวน ๒ ศูนย์ คือ ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอเ แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการตั้งแต่เดือน มีนาคม ๒๕๕๙ จนถึง เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙...

อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ชุมชน การสอนทำตุ๊กตาผ้าเมืองแก่นักเรียน และประชาชนทั่วไป ณ โรงเรียนบ้านเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2016-09-25 21:22:55 201
กิจกรรมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2016-09-07 05:34:27 307

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
44044  โฆษณา


วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.598508 sec.