fixit_cvc หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

fixit61.jpg 
fixitmaisuai.jpg

11.jpg


เอกสารรูปเล่มโครงการ
• ดาวน์โหลดเอกสารรูปเล่มโครงการ ปีงบประมาณ 2561

กิจกรรม


วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้ดำเนินตามนโยบายของรัฐบาลโดยให้บริการ  ด้วยโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER Thailand 4.0) ซึ่งมีภารกิจด้านการให้บริการ เป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ ให้คำแนะนำด้านการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน เสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง ลดรายจ่ายและช่วยสร้างเสริมรายได้ให้กับชุมชน ให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ในการใช้ ดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์และสุขอนามัยพื้นฐาน สร้างมูลค่าเพิ่มและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้ดำเนินงานในชุมชน จำนวน ๒ ศูนย์ คือ ศูนย์หมู่บ้านโป่งศรีนคร เทศบาลตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย และศูนย์หมู่บ้านป่าแกี๊ยะ หมู่ที่ 14 องค์การบริหารส่วนตำบลท่อก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ข่าวสาร
รายละเอียดการดำเนินโครงการ
ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-08-19 22:50:44 375 0

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
กิจกรรมหมู่บ้านป่าเกี๊ยะ หมู่ 14 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-08-19 22:38:18 336
กิจกรรมหมู่บ้านโป่งศรีนคร ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-08-19 22:34:14 304

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
47319  โฆษณา


วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.611485 sec.