ข้อมูลสถานประกอบการและตลาดแรงงาน

     ประจำปีการศึกษา 1/2562 (รายละเอียด)

     ประจำปีการศึกษา 1/2560 (รายละเอียด)   

     ประจำปีการศึกษา 1/2559 (รายละเอียด)   

     ประจำปีการศึกษา 1/
2558 (รายละเอียด)


     ประจำปีการศึกษา 1/2557 (รายละเอียด)   

     ประจำปีการศึกษา 1/2556 (รายละเอียด)

     ประจำปีการศึกษา 1/2555 (รายละเอียด)

     ประจำปีการศึกษา 1/2554 (รายละเอียด)

     ประจำปีการศึกษา 1/2553 (รายละเอียด)

     ประจำปีการศึกษา 1/2553 (รายละเอียด)

     ประจำปีการศึกษา 1/2551 (รายละเอียด)ที่มา : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี


แก้ไขล่าสุดเมื่อ วันที่ 20 มกราคม 2557