CVC


วารสารวิทยาลัยอาชีวศึกษา
     
ประชาสัมพันธ์วารสารรายสัปดาห์  และวารสารวิทยาลัยราย 2 เดือน

จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ ติดตามได้ที่นี่้ (คลิก เข้าสู่เว็บงานประชาสัมพันธ์)ตัวอย่างวารสารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
     

            
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1                                  ปีที่ 1 ฉบับที่ 2                                  ปี่ที่ 1 ฉบับที่ 3
             
ปีที่ 1 ฉบับที่ 4                                  ปีที่ 2 ฉบับที่ 5                                  ปี่ที่ 2 ฉบับที่ 6
      
ปี่ที่ 2 ฉบับที่ 7                                 ปีที่ 2 ฉบับที่ 8

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.016252 sec.